torsdag 12. august 2021

Yeshuas gjenkomst - 2027 eller 2028 ?


 I kristendommen er person-navn viktige. Apostelen Simon ble til Peter. Saulus ble til Paulus og Jakob ble til Israel. Det nye testamentet er skrevet på gresk - da er det at Yeshua blir til Jesus. Det er viktig å bruke rett navn slik de ble uttalt den gang personene gikk rundt på jorden - tror jeg. Nylig oppdaget jeg at apostelen Peter slett ikke hadde dette navnet på arameisk ; men KEFA. Yeshua kalt ham altså Kefa.

Som du skjønner ; så har jeg studert profeten Daniel i mange år og kommet frem til at Yeshuas gjenkomst til denne jord blir våren 2027. Jeg mener at det ligger helt oppe i dagen at denne begivenheten skjer om våren. Våren slutter som kjent 1. juni hvert år. Videre hadde jeg en opplevelse våren 2016 - der jeg ble vekket om natten og fire ord ble sagt : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Dette var før noen hadde trodd at denne mannen skulle bli president i USA. Jeg tror således at Trengselstiden - slik Yeshua har beskrevet den - er i full gang og at disse dager blir forkortet.

Men så er det andre Bibel-granskere som har gått andre veier ; og funnet ut at de 6000 dager som er beskrevet i Bibelen ; blir slutt i 2028 - trolig i september dette år og at Yeshuas gjenkomst skjer da.

I alle fall er det maks  syv år til at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg. Om disse dager i tillegg blir forkortet : Så går denne forferdelige tiden meget fort. Vi skal oppleve : Jordskjelv , hungersnød , krig og pest - alt ifølge Yeshua selv. Pesten er allerede kommet til vår jord og matmangel er på vei. Videre skjer det underlige ting som ekstrem tørke mange steder som igjen fører til skogbranner. Store deler av Sibir er svidd av - også omfattende branner i California. Jahve bruker også vannmasser for å vekke mennesker til tro : Den siste tiden har Belgia , Tyskland , Østerrike fått uhorvelig med nedbør på kort tid slik at hele landsbyer er lagt i ruiner. Slikt har jeg ikke opplevd i mine 79 år på denne jord. Det samme har skjedd langt borte i den fjerne Østen - India og Kina. Herren bruker vann for å dekke over synd ! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar