tirsdag 15. mars 2022

Trengselstiden - nye opplysninger.

Min gamle Bibel med 1930-utgave - som kan gi en vidunderlig god duft - enkelte ganger


Natten etter at jeg hadde lagt ut det siste innlegget om Trengselstiden - med en enkel skisse - fikk jeg dårlig søvn. Jeg skjønte at dette innlegget ikke var helt korrekt. Neste morgen gikk jeg i bokhyllen og tok frem min gamle Bibel og slo opp på profeten Daniel. Da jeg åpnet boken : Slo en vidunderlig god duft mot meg. Dette har hendt før - men er lenge siden. Den siste Bibelen-utgaven min har aldri avgitt noen slik duft. Der kom det klart frem for meg følgende : " Ødeleggelsens vederstyggelighet " er betegnelsen på atomkrig. Det oppgis 1290 dager og de som når frem til 1335 dager ; er salige. Når du er salig : Har du kommet inn i Guds Rike.

Konklusjon :

Vi vet ikke med sikkerhet når disse 1290 dager startet - men de er nok allerede i gang. Men fra en verdensomspennende atomkrig starter ; vil de utvalgte leve 45 dager i denne krigen før opprykkelsen finner sted.

Vi må huske hva Frelseren sa om de siste dager : Han bad oss studere profeten Daniel og forstå hva vi leser der ! Daniel fikk melding om at disse ting hører til en fjern tid - og han skulle gå sin ende i møte og stå opp til sin lodd ved dagenes ende.

Således vil de utvalgte også oppleve en stor atomkrig : Men blir opprykket etter en og en halv måned - slik jeg nå tolker profeten Daniel.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar