onsdag 30. mars 2022

Mat - og vannmangel kommer


                                              Profeten Esekiel 4: 1 - 17

I går slo jeg opp tilfeldig i Bibelen og leste dette verset av profeten Esekiel. Det passer helt inn i vår Trengselstid - selv om det opprinnelig siktet til hendelser i Jerusalem i farne tider.

Denne bloggen blir lest i flere land ; men det er Norge som er mitt hjemland og som jeg skriver mest om.

Her har vi nå fått alle de vanskeligheter som Yeshua omtaler i Trengselstiden - med unntak av hungersnød. Men slikt kommer nok snart også hit. Russland er verdens største korn-produsent og Ukraina kommer på fjerde plass. TV viser oss at russerne bomber drivstoff-lagrene i Ukraina : Da tenker jeg på bøndene som trenger drivstoff til sine landbruks-maskiner for å frembringe korn-avlinger. Men det er mangel på mange varer - herunder stål - som har fått en stor prisøkning. Bensin og diesel koster nå over 20 kroner literen i Norge. Den elektriske strømmen er uvanlig dyr - enda vi produserer nok strøm til vårt land - men eksporterer mye til flere land i Europa. Vann-magasinene i Sør-Norge er snart tomme og tidvis utkopling av el-strøm kan bli aktuelt - om vår og sommer blir tørre.

Jeg har forberedt min familie i mange år på denne Trengselstiden. Videre har jeg skrevet mye om dette i våre to lokalaviser. Men folk har ikke tatt mine formaninger alvorlig. De fleste ser på kristendommen som irrelevant - og de unge som går i barnehage og skole ; får liten bibel-opplæring. Dette har våre politikere sørget for. De fleste aviser i Norge er anti-kristne og anti-semittiske og dette påvirker selvsagt leserne. Det samme gjelder de store TV-kanalene i dette landet.

Du bør studere profeten Daniel - der ligger løsningen på hendelser i de siste dager. Yeshua sier at vi må forstå hva vi leser hos profeten Daniel. Jeg tror at " den ødeleggende vederstyggelighet " er atombomben. Videre tror jeg at de 1290 dager er i full gang. Når disse dager er omme : Så starter atomkrigen. Salige er de som når frem til 1335 dager. De som skal opprykkes ; vil leve i 45 dager mens denne krigen pågår - tror jeg. Du ser av Skriften at Daniel bruker betegnelsen : Dager og netter - da forteller han oss at dette gjelder jordiske døgn.

Russland er verdens sterkeste atom-makt. Dette landet blir mer og mer presset opp i et hjørne - både økonomisk og på andre måter. Slikt vil føre til at russerne til sist griper til atom-krig ; tror jeg.

Men de siste dager skal bli forkortet - sier Skriften - og det tror jeg på !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar