søndag 24. april 2022

Global atomkrig sommeren 2023 ?


                                                     Siste del av profeten Daniel. Klikker du på bildet ; 
                                                     blir det tydeligere. 


Skal man forstå det som skjer i disse dager : Så må vi sammenholde profeten Daniel med Yeshuas egne ord. Frelseren henviste oss nettopp til profeten Daniel for å forstå dagenes ende. Da må vi gjøre som Han sa ! Yeshua fortalte om hendelser i Trengselstiden : pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Som du ser av teksten over - så kommer det frem to begrep : 1. Stadige offer 2. Ødeleggende styggedom.

Jeg mener at ødeleggende styggedom er atomvåpen. Men hva er så det stadige offer som blir avskaffet ? Jeg tror at det stadige offer ble avskaffet da pesten Covid-19 satte inn på jord. Vår Herre ville ikke ofre mer for denne ugudelige jord - tror jeg. Hvis vi setter startdato til 1. januar 2020 og går 1290 døgn ( Bibelen sier dager og netter  for å understreke at dette er jordiske døgn ) så kommer vi frem til sommeren 2023 - da starter en global atomkrig - tror jeg. Salige er de som venter og når frem til 1335 dager. Salig er man først ved ankomst i himmelen. Således må de utvalgte som skal opprykkes ; gjennomgå en global atomkrig i 45 døgn - tolker jeg.

De som blir igjen på jorden i dette atom-kaoset ; vil virkelig få det tøft. En fjerdedel av jordens innbyggere vil miste livet i de siste dager ( det er i underkant av to milliarder mennesker ).

Når store atombomber blir detonert : Vil vind og nedbør føre radioaktivt nedfall over store områder. Terrenget vil da avgi såkalt sekundær-stråling ( vi husker etter Tsjernobyl-ulykken måtte sauer og rein fores i lang tid med et spesielt stoff før de kunne slaktes her i Norge ). Åpne drikkevannskilder vil bli radioaktivt forurenset. Det blir vanskelig å dyrke mat på steder som har fått mye slikt nedfall. Menneskene bli også forurenset og dette kan måles med et såkalt dosimeter. Ett sikkert tegn på at man har fått en dødelig radioaktiv dose i kroppen ; er kvalme og oppkast.

Etter opprykkelsen vil GOG-krigen rase videre. GOG er en person og jeg tror at det er president Putin.

Til slutt vil flere land samle seg med Russland og gå til krig mot Israel. Da kommer slaget på den kjempesvære Harmageddon-sletten - trolig et durabelig panserslag - Israel har svært mange moderne stridsvogner. To tredjedeler av innbyggerne i Israel vil omkomme og jødene er i ferd med å tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter påny ned på Oljeberget i Jerusalem - og overtar styringen .

Bibelen forteller at disse siste dager blir forkortet - dette forstår ikke vi jordboere - men er nok en realitet. Da er vi snart fremme ved enden av de 1290 dagene. De neste 45 dagene blir beintøffe med global atomkrig - før opprykkelsen.

Til slutt vil jeg nevne at det kan bli brukt mindre A-våpen - såkalt taktiske bomber - før de 1290 dagene er til ende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar