søndag 7. august 2022

Atomkrig i 2023 ?


 Bildet viser den russiske dommedags-torpedoen Poseidon som er konstruert for å lage en enorm tsunami. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode. Den har en såkalt termonukleær koboltbombe med styrke på 100 megatonn. Atomubåten " Belgorod " har lastet opp seks slike torpedoer . Disse er 24 meter lange og har en diameter på 1,6 meter. Poseidon kan dykke ned til 1000 meter og har en fart på kring 100 kilometer i timen.


                                                               --------------------


Yeshua ble spurt om hva som ville skje i de siste dager. Da henviste Han til profeten Daniel og ba oss om å skjønne hva vi leser der. Dette prøver jeg stadig å gjøre. Daniel opererer med to begrep : " Den ødeleggende vederstyggelighet " og " Det stadige offer blir avskaffet ". Det står å lese at det går 1290 dager fra et stadige offer blir avskaffet til den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp. Salig er den som når frem til 1335 dager. Dette gjelder jordiske døgn .

Den ødeleggende vederstyggelighet beskriver nok atomvåpen. Men det stadige offer er vanskeligere å skjønne. Yeshua nevnte flere ting som vil skje i de siste dager : Pest , hungersnød , krig og rykter om krig og jordskjelv. KAN det stadige offer være at disse nevnte straffedommene blir satt i verk av den Allmektige ? Covid-19 startet på høsten i 2019 - kan det være da at de 1290 dagene startet. Om så er rett : vil disse 1290 dager være avsluttet på vårparten i 2023. Da kan global atomkrig starte . Etter 45 dager med slik krig kan opprykkelsen av de utvalgte komme ; tror jeg. For det står i Skriften : Salige er de som når frem til 1335 dager. Salig er man først i himmelriket.

Vi vet at Trengselstiden skal bli verre og verre og den skal vare i sju år. Om opprykkelsen skjer våren 2023 : Så står det igjen 3,5 år av denne tiden - der atomkrig raser på jorden. En fjerdedel av jordens befolkning vil omkomme i denne tiden. Det hele vil bli avsluttet med slaget på Harmageddon-sletten der Russland og flere andre land går til angrep på Israel. Når jødene er i ferd med å tape denne krigen : Så vil Yeshua sette sine føtter påny - der han fòr opp for kring 2000 år siden.

Som du skjønner : Så er jeg slett ikke sikker på at ovenstående er rett - men det er en mulighet for at slikt kan skje allerede i 2023.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar