torsdag 24. november 2022

Hvordan vil Russland angripe Storbritannia ?


 Dette er foto av mitt røykeri. Fra gammelt av var røyking av fisk og kjøtt en måte å bevare maten på - før den elektriske strømmen kom - og derved frysebokser i hvert hjem.


                                                          ----------------------------

Jeg fikk se en russisk video for noen dager siden. Der forklarte de hvordan Storbritannia kunne angripes med den nye dommedags-torpedoen " Poseidon " ; som har atom-fremdrift og atom-stridshode. En slik bombe er kring 4500 ganger kraftigere enn bomben som ble detonert over Hiroshima høsten 1945. Denne torpedoen er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Jeg har innbilt meg at en slik torpedo ville bli detonert i Nordsjø-bassenget - selv om dette er grunt farvann - og at de trolig måtte bort i Norskerenna for å finne rett dybde. Men her tok jeg feil : Denne russiske videoen viste at bomben vil bli detonert på vestsiden av Storbritannia - altså på Atlanterhav-siden.

Der er det stor dybde som er nødvendig for å lage en enorm tsunami. Videoen viste at flodbølgen skylte over de britiske øyer og gikk helt til andre siden av øyene. Da kan vi slå fast at andre øyer også blir rammet av en slik tsunami : Irland , Isle of Man , Hebridene , Orknøyene og Shetland. Trolig vil Norge også bli rammet - samt andre land som Danmark , Nederland , Tyskland og Frankrike.

Disse torpedoene er lastet inn i flere russiske krigsskip . herunder den flunkende nye ubåten " Belgorod " som visstnok har seks slike torpedoer om bord.

Slik jeg oppfatter situasjonen ; så er det to land som har terget Russland mest : Norge og Storbritannia. Bare se hen til all drone-aktiviteten over vårt land - ingen andre land har opplevd lignende. Norge forsyner England og kontinentet med gass : Dette misliker nok russerne. I en gitt situasjon så vil russerne sette en stopper for denne eksporten fra Norge.

Europeiske politikere hever nå røsten mot Putin. De beskylder russerne for krigsforbrytelser i Ukraina og vil at de russiske lederne skal tiltales ved den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette bærer bensin til bålet : Jeg tror at president Putin da blir oppsatt på å bruke atomvåpen - i stedet for å havne i fengsel. Om Putin er GOG : Så vil han sitte med makten i Russland helt til slaget på Harmageddon-sletten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar