torsdag 3. november 2022

Vi kan nå forstå GOG-krigen


 Jeg har traktor og jordfrès ; slik at ny åker til poteter kan lages uten store problemer for oss .

                                                                ---------------------

Det er liten tvil om at GOG er en person. Jeg tror bestemt at dette er president Putin. Bibelen forteller at denne personen er en motstander av vår allmektige Gud. GOG skal i de siste dager gå til angrep på Israel sammen med flere andre land - herunder både Iran ( Persia ) og Libya med flere. Gud skal feste kroker i kjeve hans og dra han mot Israel - slik at han angriper denne vesle jødestaten . Hensikten med dette angrepet beskriver Bibelen slik at GOG er ute etter å rane til seg rikdommene i Israel.

I disse dager kan vi forstå dette : Russland har levert store mengder gass til Europa - denne eksporten er nå stoppet. EU har vært meget negativ til Israel og jødene : Men nå i høst reiste den kvinnelige EU-sjefen ned til Israel og undertegnet avtale om store leveranser av gass til nettopp Europa. Utenfor kysten av Israel finnes meget store gass-forekomster. Rørledninger mot Europa er visstnok under bygging.

Da er det helt klart hva Bibelen forteller : Russland går til angrep på Israel for å tilrive seg kontrollen over gass-rikdommene der. Med dette har Putin fremdeles " strupetak " på Europa og gass-forsyningen. Stopper russerne også norske leveranser av gass : Så har kontinentet meget store problemer.

Når GOG og hans samarbeidspartnere går til angrep på Israel : Vil det store slaget på Harmageddon-sletten finne sted. Jødene er da i ferd med å tape denne krigen og Gud griper inn. HAN benytter seg da av samme metode som han gjorde i byene Sodoma og Gomorra : Det regner ild og svovel - kan skriften fortelle. Da skal det komme et stort jordskjelv i Jerusalem og Yeshua setter sine føtter igjen på Oljeberget i nettopp denne byen.

Vi kan trekke den konklusjon at en global atomkrig IKKE har ruinert jorden når Yeshua kommer tilbake. Russland må være noenlunde intakt , det samme med de land som er med på angrepet mot Israel og sikker flere andre land. Men atomvåpen blir nok brukt før eller senere - tror jeg.

Tilføyelse :

Når Russland sammen med flere andre land går til angrep på Israel : Så vil de ikke bruke atomvåpen - de vil selvsagt ikke ta livet av seg selv når de rykker inn i landet. Dette gjør det sannsynlig at de benytter stridsvogner. Vi vet at Israel er et land med uhyre mange stridsvogner. Da jeg besøkte Israel for mange år siden og så Harmageddon-sletten ; så sa jeg til meg selv : Panser - lende !

                                                                

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar