fredag 18. november 2022

Ny stor flyktningestrøm fra Ukraina ?


 I denne gamle sjøboden opparbeidet jeg - sammen med en annen mann - et museum for mange år siden. Her vises alt av fiskeredskap og utstyr som de gamle på kysten hadde å hjelpe seg med for 100 år siden.


                                                                ------------------------

Det var mer enn 40 millioner mennesker i Ukraina før krigen startet. Mange har flyktet til andre land i Europa - og Norge har tatt sin del. Jeg leste i avisen at mange ukrainere vil forbli i Norge etter at krigen mot russerne er over. Ja , Norge er et rikt land om det blir styrt rett av våre politikere. Men det er ikke slik i dag : Svært mange står i køer for å få utdelt gratis mat. Den sittende regjering prioriterer hjelp til kontinentet i stedet for å hjelpe egne borgere. Til høsten er det kommune-og fylkestingsvalg : Da vil denne politikken få følger ; tror jeg.

Russland bomber nå sivil infrastruktur i Ukraina : Kraftforsyning og vannforsyning over store deler av landet. Jeg leste i går at kring 40 % av landets innbyggere var uten elektrisk strøm. Vinteren er på gang og et moderne samfunn uten goder som strøm og vann er uhyre vanskelig å bo i. Ja , russerne har nok ventet på vinteren før de satte inn sine missil-angrep mot sivile mål i Ukraina. Slikt vil nok føre til at langt flere ukrainere vil forlate hjemlandet sitt og flykte til andre land i Europa. Her i Norge har bygging av nye boliger blitt sterkt redusert grunnet høye bygge-kostnader og høyere rente. Vi kan komme til et punkt der vi ikke kan ta imot nye flyktninger. Dette vet nok russerne. Ukrainerne takker Norge for de uhyre effektive bakke- til luft missilene ( Nasams ) som ble utviklet på Kongsberg. Disse treffer innkommende missil hver eneste gang ; sier ukrainerne. Ja , det stemmer nok : Dette er de fremste våpen som finnes i verden - og det vet russerne.

Det norske forsvaret er på " sotteseng " leser jeg. Det pågår nå en stor NATO-øvelse i Nord-Norge. Vi må stole på andre land når det gjelder forsvaret av Norge. Hele Hæren er redusert til kring en brigade - 5000 soldater. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren kunne vi mobilisere 13 brigader. Sjøforsvaret fikk bygget fem fregatter i Spania. En av disse havarerte i Hjeltefjorden og er blitt til spiker. En blir brukt som reservedels-skip for andre fregatter. En fikk store problemer med giret - og nytt gir er umulig å skaffe. Således er det kun to norske fregatter som kan seile i tilfelle krig. Videre leser jeg at våre vesle militære styrker er utslitt etter alt vaktholdet den siste tiden. De russiske dronene sørget for at Heimevernet ble utplassert ved olje-og gassinstallasjonene våre. De er utslitt før en eventuell krig starter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar