fredag 7. juli 2023

Mangel på transformatorer til strømnettet vårt


 Det blir nå bare verre og verre. Norge er helt avhengig av elektrisk strøm. Faller den ut : Så vil mobilnettet være ute av drift etter kring fire timer. Det samme med fiberkablene som leverer fasttelefon og internett samt TV . Vårt samfunn vil bryte fullstendig sammen ved strømbrudd - alt vi driver med trenger el-strøm. Videre vet vi at Russland har to hoved-prioriteter overfor Vesten i tilfelle full krig : Ta ut kraftforsyningen og skyte ned vestlige kommunikasjons-satelitter. Det er visstnok transformatorer på regionalt nivå landet vårt mangler. Disse har en levetid på 45 år og om lag halvparten av disse burde vært skiftet for lengst. Om man bestiller en trafo i dag : Så kan den først leveres i 2025. Men det er ikke bare russerne som kan kutte den elektriske strømmen : Storm og uvær fører ofte til ødelagte trafoer . Bare en kilometer fra mitt hjem måtte de skifte en trafo etter at stormen herjet og trær falt over den.

                                                                         -----------------

Det er ingen tvil om at vind , vær og klima endrer seg dramatisk . I går var den globale middeltemperaturen på rekordhøye 17,23 grader Celsius. Slikt fører til kraftigere orkaner og unormalt styrtregn som gjør stor skade. Videre er det tørke mange steder på jorden som igjen fører til reduserte avlinger og matmangel . Vest-Afrika skal være verst rammet av slikt i skrivende stund - men det kommer nok til andre steder på vår jord også. Vi husker at Yeshua ramset opp flere ting som vil hende i de siste dager ; herunder hungersnød. Det er et klart faktum : Alt som det er lite av stiger i pris. Mat er en livsnødvendighet for oss alle - og matvarer vil nok stige uhyre mye i kommende tider. Derfor er det viktig for hver familie å bygge opp et lager av mat som står seg over lang tid.

Jeg tror at vi har startet på den såkalte Trengselstiden allerede. Den skal vare i sju år. Men det er svært vanskelig å si hvor langt ut i denne tidsepoken vi er kommet. Men vi vet at det bare skal bli vanskeligere og vanskeligere for oss som nå lever på denne jord. Det er en stor fordel for oss som bor ute på landet ; der man kan dyrke poteter og drive med fisking. Jeg reiste med buss fra Kirkenes til Murmansk for en del år siden. Da vi nærmet oss denne byen så oppdaget jeg potet-åkrer utenfor de store høyblokkene. Russerne vet hvor viktig det er med litt beredskap om trange tider setter inn. Russland er verdens største produsent av hvete og Ukraina kommer på fjerdeplass.

Det var presten Kjell Magne Bondevik som var statsminister da våre kornlagre - til ett års forbruk - ble nedlagt. I dag har vi ikke slike lager utenom det kornet som befinner seg ved møllene våre. På slutten av 1700-tallet kom potetene til vårt land. Den gang var det prestene i landet vårt som lærte bønder samt småbrukere å dyrke poteter - før den tid hadde de bare kornet å lite på - om det ble uår måtte de spise barkebrød. Slike dyktige potet-prester har vi ikke i dag !

Til slutt : Vår nasjonal-helligdom er Nidarosdomen som ligger i Trondheim. I går leste jeg at alteret i denne domen var dekorert i Pride-farger. Med slik handling forteller prester og biskop at det som hendte i Sodoma og Gomorra bare er tull og tøys. Men da spør jeg : Er Nidarosdomen fremdeles hellig ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar