søndag 2. juli 2023

Ukraina-offensiven går dårlig


 Dette er et maleri av kaptein Nikolai Dreyer. Han stod på en stubbe ved Trangen og kommanderte sine soldater - som var i krig mot svenskene - og fikk flere skudd i seg. Likevel fortsatte han sin gjerning inntil han datt sammen . Han ble så transportert til Sønsterud gård der han døde 29 . april 1808. Senere er han blitt et symbol for norske offiserer - hvordan man skal lede sine soldater i krig. Da jeg var kadett ved Krigsskolen : Gjennomgikk vi øvelse " Trangen " der oppe mot svenskegrensen. Vi var uten mat i en hel uke - men det hele gikk greit - vi var unge da.

                                                                       ..........................


Det tar 10 år med militær utdanning for å frembringe en god kompanisjef. Vår hær ble nærmest avviklet for et par tiår siden - fra 13 brigader til 1 . Det var partiet Høyre - med en kvinnelig forsvarsminister - som startet det hele. Man trodde at en ny krig ville utkjempes på en helt annen måte enn før - med nye våpen og bedre utstyr trengtes ikke bakke-soldater mer. De tok skammelig feil : Se hva som nå skjer i Ukraina. Der har vi fått reprise på stillingskrigen under 1 .verdenskrig ( 1914-18 ) der Spanskesyken oppstod i de trange skyttergravene.

Ukraina-krigen har nå pågått i mer enn ett år. Jeg lyttet i dag til en norsk etterretningsekspert. Han fortalte at ukrainerne bare hadde gjen-erobret noen hundre meter fra russerne hist og her. Slikt er forståelig. En fiende som har fått tid til såkalte feltarbeider ; grave skyttergraver , minelegging med stridsvognminer og personellminer med minefeller og flere forsvarslinjer bakover : Er uhyre vanskelig å nedkjempe. En tommelfinger-regel er at det trengs minst tre ganger så stor styrke for å angripe en nedgravd og forberedt fiende.

Ukrainerne har rett nok fått stridsvogner fra Vesten som er langt mer effektive enn de gamle Sovjet-vognene. Men det sies at russerne har utviklet en ny taktikk der de nytter kamp-helikopter for å nøytralisere fiendtlige stridsvogner - noe som har vist seg meget effektivt. Så der står man og stamper og tusenvis av soldatliv går tapt på begge sider. Ser man tilbake til første verdenskrig: Så ble det  benyttet flokker med griser som ble sendt mot minefeltene før soldatene rykket frem. Det luktet svidd flesk i store områder - ble fortalt. På Krigsskolen hadde vi den pensjonerte general A.D. Dahl som lærer i krigshistorie. Han deltok i begge verdenskrigene og fortalte om mange hendelser. I 1940 var han kaptein og bataljonssjef for Alta bataljon. Denne bataljonen stoppet den tyske fremrykningen i Gratangen i 1940 .

Situasjon på slagmarken i Ukraina kan endre seg i oktober / november dette år. Da kan ukrainere få det viktige luftherredømme i denne krigen - noe som er helt avgjørende for krigens utfall. Ukrainske piloter blir nå opplært til å fly Vestens effektive F-16 fly. Man regner med at fire måneder er nok for å få piloter klarert for disse jagerflyene. Flere land står klare til å gi fra seg F-16 til Ukraina . Ja , hva gjør president Putin da ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar