søndag 23. juli 2023

Ukraina-kornet uteblir - kan bli hungersnød


 Fiskebåten min har vært på land og fått bunnstoff og annet stell. Nå har jeg kjøpt ny redningsflåte som blåses opp om uhell skulle inntreffe. Den har plass til fire personer med tak over. Da jeg var 71 år gikk jeg opp til eksamen i seks fag og fikk kystskippersertifikat. Sikkerhet er uhyre viktig til sjøs - det har et langt liv lært meg. I slutten av september starter jeg med sildefisket - da salter jeg ned fjorda-feitsild . Med poteter og denne silda får kroppen de næringsstoffer den trenger. Radiosamband har jeg også om bord om jeg må gå inn på kanal 16 og påkalle hjelp.

                                                               -----------------------

Ukraina bombet den russiskbygde broen som går til Krim - for andre gang. De brukte visstnok en farkost som sprengte broen fra sjøsiden. Russland kom straks på banen og lovet hevn - og den kom raskt. De bomber havneanleggene i Odesa og ødelegger kaier og andre fasiliteter samt kornlager der. Videre har russerne sagt opp den såkalte korn-avtalen de hadde med Ukraina : Intet korn får komme sjøveien over Svartehavet. Korn-skip blir å betrakte som et fiendtlige krigsskip og blir senket om de prøver seg - lover russerne.  Ukraina er verdens 4. største produsent av hvete - så dette får store konsekvenser for land i Afrika , Midt-Østen og andre steder. Afrika er allerede rammet av langvarig tørke i flere land. Hungersnød vil føre til flukt av mennesker til land som har mat - altså Europa først og fremst. Det kan bli fullstendig kaos ved våre grenser. Men så spørs det om gamle Norge har nok mat til sin egen befolkning kommende år. Tørken på Østlandet vil føre til små avlinger av både korn og poteter. Vi er blant de land i verden med minst selvforsyningsgrad - bare kring 37 %. Vi importerer således både korn og andre matvarer i stor stil - men dette kan brått opphøre. Vi kan ikke spise verken penger eller kontantkort !

Sist uke kom nok en politisk skandale : En statsråd fra Senterpartiet hadde kjøpt opp aksjer i Kongsberg-gruppen som igjen eide 25 % av Raufoss-fabrikken ; som produserer ammunisjon og granater. Saken var til behandling i regjeringen - og kan ha ført til inside-info til statsråden om den store støtten staten skulle gi til denne fabrikken. Sp-statsråden må tre ut av regjeringen som følge av denne handlingen.

Det begynner nå å bli mange politiske skandaler blant våre fremste politikere. Til og med presidenten i Stortinget måtte forlate sin stilling og lederen i Kristelig folkeparti hadde tusket til seg penger han ikke hadde krav på - og måtte avgå som partileder. Men disse sitter fremdeles i Stortinget inntil neste valg om to år.

I Norge er det nå kring 100.000 husstander som ikke har nok mat og må oppsøke steder der de deler ut gratis mat til trengende. Norge er ett av de rikeste land i verden - dette er rett og slett en stor skam. Jeg tenker på Venezuela : Dette er også et oljeproduserende land som er helt vanstyrt og som borgerne flykter fra grunnet matmangel. Sosialistene styrte der slik som i Norge. I følge Lebesbymannen så er sosialisme gudsfornekteri . Kan hende er dette grunnen til vanstyret ?

Ja , hvem kan man stole på i disse vanskelige tider ? Vi kristne må være tro i det små - skal vi få større oppgaver i fremtiden - det står å lese i Skriften. Videre må vi være villige til å lytte til Den hellige ånd som bor i oss - han fører oss alltid på rett vei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar