fredag 23. november 2018

Detaljer om fregatt - fadesen

Sjøkartet der kollisjonen skjedde. Den røde streken til høyre er kraftkabel som ligger på bunnen
Sjø-dybden ligger på om lag 200 meter. Åpent og fint område å navigere i ! Jeg er ofte på Midtfjordsbøen og fisker - denne grunna ser du nede på høyre side av sjøkartet.Det lekker ut flere og flere detaljer om denne kollisjonen mellom en norsk fregatt og en svær oljetanker. Fregatten hadde 7 personer på broen i kollisjonsøyeblikket. En av disse var en kvinnelig amerikansk marineoffiser - og det var visstnok hun som fikk opplæring og trolig hadde kommandoen da det smalt.
Losen på oljetankeren gjorde alt han kunne for å avverge kollisjonen : Han var inne på VHF-senderen flere ganger og advarte og ba fregatten gå styrbord - han så jo begge sidelanternene på fregatten - noe som forteller at krigsskipet hadde kurs rett mot tankeren. Han slo full akterover ; men en tung tanker trenger lang distanse for å stoppe. Fregatten hadde i overkant av 17 knop da det smalt og reduserte overhode ikke sin fart. Tankeren hadde da bare 4 knop. Så svingte tankeren styrbord for å avverge kollisjon. Som siste utvei tar losen en kraftig lykt , som skal være om bord i alle store båter - og lyser kraftig mot fregatten ; men intet hjelper.
Den store tankeren merket svært lite til kollisjonen ; losen så bare fregattens laterner fare bakover på tankerens styrbord side. Styrbord anker hadde truffet krigsskipet og ankeret gikk tapt i kollisjonen.
Videre mister fregatten all styring og glir mot land rett nord for Sture-terminalen. Med først da slår de på sin AIS-sender som forteller hvor de er og hvem de er ( NATO war-ship ).
En slik AIS viser også kurs , fart og navn på fartøy. Et slikt krigsskip er " stelth " som betyr at det er brukt en spesiell maling som gjør skipet nær usynlig på radar. Våre nye F-35 jagerfly er også stelth.

Videre har det gått rykter om at det er russerne som har vært i området og jammet GPS-signalene som nyttes til maritim navigasjon. Dette er tullprat : Om signalene ble jammet ( støysending ); så ville de sivile fartøyene i området også merke dette på sine instrumenter. Vi vet at to andre sivile fartøy gikk nordover på styrbord side av tankeren.
Men vi vet også at russerne er ute med jamming av GPS i Finnmark - der også flytrafikken fikk problemer under den store NATO-øvelsen. Videre husker jeg en episode der et amerikansk krigsskip var i Svartehavet nær KRIM. Plutselig viser kartmaskinen ( bruker GPS-signaler ) at fartøyet befant seg langt inne på tørre land. Men russerne nekter alltid for at det er de som jammer.

Her har det nå vært kaldt og stille vær i mange dager ; men hevingen av fregatten har de ennå ikke startet med. Ja , de venter nok til onsdag : Da kan det bli full storm her ! 13 er et farlig tall : På siden av krigsskipet står det store tall å lese : 313.
På både styrbord og babord side er det oppbevart kring 30 torpedoer samt flere andre våpen herunder et ukjent antall NSM-missiler som blir produsert på Kongsberg - våpenverdier nær 300 mill. kroner.
Sprengstoffet i alt dette toler slett ikke mye støt for det eksploderer. Går en torpedo eller et NSM-missil av ; så går alt av. Da blir det en kraftig tsunami i Hjeltefjorden ; og mye av Sture-terminalen er kaputt. Vi får inderlig håpe at dette ikke skjer.....
For ordens skyld : Alt jeg skriver her er opplysninger jeg har hørt eller lest i media - og kan selvsagt inneholde feil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar