torsdag 5. desember 2019

Russisk oppbygging på Frans Josefs landKartet viser den russiske basen på Nagurskoye - Frans Josefs land


Siden 2017 har Russland forsterket sin gamle base fra Sovjet-tiden på Frans Josefs land. Denne basen ligger 700 kilometer fra Longyearbyen på Svalbard - der Norge har jurisdiksjon. Vi husker at russerne benyttet julehelgen , for noen år siden , til å starte denne oppbyggingen - mens vi andre var opptatt med å gafle i oss pinnekjøtt og juleribbe.

Nå forlenger de rullebanen på Nagurskoye fra 2500 meter til 3500 meter : Således kan de største russiske flyene lande der - både svære transportfly og jagerfly. Dette kan satellitt-bilder fortelle.

Danskene er meget opptatt av den nye russiske trusselen mot Grønland. Om de russiske jagerflyene kan ettertanke i luften ; kan disse også nå Grønland fra Frans Josefs land.

Tenker vi på NATO og Norge ; så er vurderingen at russerne gjenoppbygger denne basen for å kunne hindre at Norge får forsyninger fra allierte i en krigssituasjon. Men : Det er klinkende klart at Russland slett ikke bygger ut denne basen bare for moro skyld : Det ligger en klar militær vurdering bak.
Om vi ser dette i lys av Bibelen : Så er dette oppbygging til GOG-krigen - som er beskrevet i Skriften. De fleste mener at GOG er Russland ( Gog i Megogs land ). Det er også interessant å merke seg at det fins en liten tre-kirke på Nagurskoye - som russerne har bygget. Så Gudshuset er på plass også der !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar