lørdag 1. februar 2020

MEGET FARLIG : Russland provoserer Norge !

                                                   Gassplattformen " Aasta Hansteen "

Gassplattformen " Aasta Hansteen " er av nyere dato og er plassert 300 kilometer vest av Bodø. Den er 320 meter høy og henter opp gass fra et havdyp , med sterk strøm , på kring 1300 meter.

Russland har på kort varsel sendt ut melding om en marineøvelse nær denne plattformen i tiden 5. - 7. februar. Flere store russiske krigsskip kommer fra sør og skal delta på denne øvelsen.

Men : Nå skjer noe som undertegnede aldri før har registrert : Norge stenger ned gassproduksjonen på " Aasta Hansteen " mens øvelsen pågår. Således får denne russiske øvelsen økonomiske konsekvenser for Norge ! Med andre ord er dette en ren provokasjon mot Norge - etter min vurdering.

NATO har fått noen dager på seg til å kraftsamle marinestyrker i havet vest av Bodø - både synlige og usynlige krigsskip. Jeg vurderer situasjonen som meget alvorlig i neste uke !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar