mandag 3. februar 2020

15 NATO-krigsskip utenfor Vestlandet

                                                    KNM " Otto Sverdrup " leder øvelsen


Kommende natt til onsdag 6. februar starter den russiske øvelsen fra området utenfor Bodø og sørover. Flere russiske krigsskip ble observert nordgående i den engelske kanal sist fredag. Krigsskip har vanligvis ikke påslått sin AIS - sender og kan således ikke spores. Hvor mange russiske fartøy som deltar i denne varslede øvelsen vites ikke av meg.

Samtidig starter NATO en maritim øvelse med overflatefartøy kalt : " Dynamic Guard " pluss en øvelse for ubåter. Her skal 15 krigsskip delta fra : Nederland , Danmark , Frankrike , Tyskland og Norge. I tillegg vil både fly og helikopter delta - i uke 6 og 7 . Øvelsen skal ledes av en norsk flaggkommandør om bord i fregatten KNM " Otto Sverdrup ".
Så langt jeg skjønner er det flere ting det skal fokuseres på : Elektronisk krigføring ( EK ) samt å oppdage neddykkede ubåter.
Den siste tid har flere utenlandske krigsskip lagt til kai i Bergen. Så langt jeg skjønner skal øvelsen foregå på Vestlandet : Både i fjordene og utenfor kysten.
Men : Vil den russiske øvelsen lenger nord medføre at de 15 krigsskipene går lenger nord ? Svaret vites ikke av meg. Men jeg vurderer situasjonen som meget alvorlig siden gassplattformen " Aasta Hansteen " skal stenges ned. Denne plattformen har bare vært i drift i overkant av ett år. Gassen går i rør til Nyhamna på Aukra ( Gossen ) som ligger 2-3 mil utenfor Molde. Lettolje bli lastet over i tankskip og fraktet bort. Det koster mye å stenge ned en slik stor plattform - alt på grunn av en varslet russisk marineøvelse. Ja , hvem skal betale for dette ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar