tirsdag 25. februar 2020

Vi går mot dagenes ende

                                                          Corona - viruset eller covid-19


Yeshuas ord går nå i oppfyllelse. Han ble spurt om hva som ville skje ved dagenes ende. Han svarte mellom annet : - Krig og rykter om krig , hungersnød , jordskjelv , pest....
Alt dette er i ferd med å skje nå. Dessuten har en sandstorm fra Afrika lammet all flytrafikk fra og til Kanariøyene i flere dager. Flere tusen nordmenn er berørt : De må sove natt etter natt på gulvet i fly-terminalen.
I dag kom det melding om at Tenerife har fått denne pesten også - der er det mange nordmenn. En italiensk lege hadde smitten med seg fra Italia. Så nå er hele det store hotellet der i karantene.
Det sies også at dette coronaviruset er meget spesielt : Man blir ikke immun etter først å være smittet - man blir smittet pånytt ; denne gang sykere enn første gang. Da undres jeg : Kan de da finne opp en vaksine mot denne pesten ?

Konsekvensene av Corona

Det rike landet Norge har manglet mange typer medisiner over lang tid. Kina produserer mange av de medisinene som vi bruker. Ja , hvordan skal dette gå ? Om jeg skal overleve som gammel mann ; så må jeg ta medisiner - og mange med meg.
Så er det dette med smitten : Corona er uhyre smittsomt. Kommer det inn i ventilasjonsanleggene ; så kan mange bli smittet. Jeg tenker da på cruise-skip , offentlige transportmidler , hotell osv..
Vi vet at sykehus som har egne smittevern-avdelinger har montert utstyr som gjør at disse smitte-rommene har undertrykk - da sprer ikke smitten seg til resten av sykehuset via ventilasjonen.

Ser vi fremover ; så vil turisttrafikken i verden skrumpe inn. Her i Norge har vi flyselskap som allerede vakler økonomisk - da blir det nok konkurser verden over. Landet vårt er også basert på turisttrafikk - ikke minst fra Asia - for å se nordlyset og den vakre naturen vår - og for å fiske. De har bygget store fasiliteter kringom på kysten og har tatt opp store lån. Uten inntekt så blir det konkurs.

Vi har også cruise-rederier og Hurtigruten vår som frakter turister fra Bergen til Kirkenes og tilbake.
Uten utenlandske turister så vil disse rederiene slite.

Hva med matforsyningen vår ? Norge har en selvforsyningsgrad på bare 38 %. I Nord-Italia fikk de virusutbrudd for et par dager siden : Der var matvarebutikkene tomme på ett døgn !

Ja , vi går mot dagenes ende - og verre skal det bli på denne jord når Trengselstiden virkelig setter inn. Denne tiden skal vare i sju år.
Men : For oss kristne er det viktig å be om beskyttelse for våre nærmeste og at vi får ta på : " Guds fulle rustning ".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar