onsdag 8. april 2020

Går dødsengelen forbi ?

Ny potet-åker blir klargjort. Potetene                        Dødsmerket mitt fant jeg i dag i en skuff.
skal være i jorda før 17. mai.                                     Italienerne sier at de er i krig : Da er det gjerne
                                                                                    fornuftig å ta på dødsmerket - som jeg fikk da
                                                                                    jeg var offiser i Hæren. Det viser bl. a. blodtype.
                                                                                   Yeshua uttalte at i Trengselstiden skulle komme
                                                                                    både pest og krig - pluss hungersnød og                                   .                                                               jordskjelv.


Når noe alvorlig hender ; så prøver jeg å kople dette opp mot Bibelen. Vi kjenner fra israelittene sin historie at en dødsengel herjet og tok livet av jødene. Men hadde de tatt blod på dørkarmen : Så gikk dødsengelen forbi dette huset. Videre husker vi at en giftig slange herjet der israelerne oppholdt seg. Da ble det laget en slange av kobber som ble hengt opp. Når de fikk slangebitt ; så de opp på kobberslangen og giften hadde ingen virkning på dem.
Dette går nok under kategorien troshandlinger. Når mennesker gjør slikt de blir pålagt av den Allmektige : Så bevitner dette tro som fører til at straffedommen går dem forbi !

Coronaviruset virker meget underlig. Ja , dette er nok en straffedom i Trengselstiden - og vi må tro på Yeshuas ord om at det vil komme pest i de siste tider.
Viruset virker ikke bare på lungene ; men også på andre organ i kroppen : Lever , nyrer m.v.
Videre kan man bli smittet flere ganger og da kraftigere etter hvert. Det fortelles også at viruset kan bryte ut flere ganger - uten at man er smittet pånytt. Dette siste kjenner vi også fra sykdommen vannkopper og helvetesild. Så sies det at jo flere virus man får inn i kroppen ved smitte : Jo sykere blir man.
Jeg tror at vi må slite med dette viruset helt til Yeshua setter sine bein på Oljeberget - pånytt. Det tar kring sju år - tror jeg. Videre tror jeg at de aller fleste mennesker på jorden tilslutt blir smittet : Da må du be til den Allmektige at ingen av deg eller dine blir SYKE av viruset. Vi vet at mange smittede slett ikke blir syke av coronaviruset.

Men viruset rammer økonomien uhyre hardt. Rikfolkene får lide etter hvert - samt alle de som lever et liv i luksus , sus og dus. Jeg minnes Yeshuas ord der han fortalte at han personlig ikke eide så mye som han kunne helle sitt hode på ( pute ). Det var svikeren Judas som var kasserer blant de 12 disiplene. Banker kommer etter hvert til å gå konkurs : Da taper menigmann også sparepengene sine.
Slikt har hendt før - i 1929 - og for få år siden i EU-landet Hellas. Fremdeles sliter grekerne mye grunnet konkursene der og det var lite hjelp å få fra EU for dem.

Norge kuttet ut kornlagrene våre i 2003. Vi har nå lite mat-korn på lager og Ukraina har stengt av all eksport av korn - det samme har Finland. For øvrig er Finland ett av de best forberedte land i verden på krig og kriser av enhver type. Beredskap gjennomsyrer alltid den finske tankegangen - helt fra vinterkrigen mot Sovjetsamveldet. Norske politikere ( unntatt Senterpartiet ) har gitt og gir fullstendig katten i all beredskap - markedet skal regulere slikt - tror de. Men markedet er slett ingen venn i nøden !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar