mandag 2. mai 2022

Vesten med kamikaze-angrep på Russland


                                                       Vi fikk settepoteter til overs og disse gir vi vekk

                                                        til folk som bor i området - hittil åtte personer og

                                                        flere kommer i dag.


Kamikaze-krigføring var det Japan benyttet seg av under 2. verdenskrig. Både på fly og miniubåter gikk soldater i døden sammen med det dødelige våpen de styrte mot målet.

40 vestlige land var samlet på en flybase i Tyskland sist uke. Der har de visstnok blitt enige om å knekke Russland militært og økonomisk. Dette er en uhyre farlig vei å gå : Russland har verdens største arsenal av atomvåpen ; og de har vilje til å bruke dem - tror jeg. Skjønner ikke de vestlige lederne at de ved en slik politikk er i ferd med å ta livet av seg selv. Den amerikanske forsvarsministeren uttalte etter dette møtet at Ukraina vil få alle de våpen de peker på.

Norge skal påny sende flere våpen til Ukraina. Nå er det beltegående artilleri som har stått lagret i Nord-Norge. Fly skal frakte disse tunge våpen til Ukraina - Norge har prøveskutt dette artilleriet og sett at kanonene fungerer.

Det er uvanlig tørt i Sør-Norge. Kraftmagasinene er snart tomme og noen kommuner mangler drikkevann - herunder Oslo. Vi kjenner fra bibel-historien at GUD har brukt tørke som et virkemiddel mot synd. Dette kan ramme korn-avlingene våre og flere bønder på Østlandet har avsluttet gårdsdriften grunnet høye utgifter til gjødning , strøm og drivstoff. En nabo her kjøpte 20 kg med kunstgjødning og denne kostet nær 650 kroner. Vi bruker oppsamlet plen-gress i potet-åkeren. Dette både gjødsler , hindrer ugress samt holder på fuktigheten i åkeren.

Ja , om alt dette vonde slår til her i Norge : Så kan vi få strøm-utkopling , matmangel og - kan hende - krig. Lebesbymannen " så " at russerne gikk inn i Finnmark - det var om sommeren. Om ikke dette er nok : Så herjer covid-19 fremdeles her i landet. Vi har naboer som har såkalt langtids-covid. De fleste er fullvaksinerte med opptil fire sprøyter : Men har vært meget syke i flere måneder. Her i huset er vi to ikke vaksinerte og har heller ikke merket noe til denne pesten. Dette takker vi vår GUD , Jahve , for !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar