søndag 29. mai 2022

Disse dager er forkortet


 Dette er en gammel slipestein som man brukte for å slipe ljåer og kniver i farne tider. Denne står ved kommuneveien og har to ganger blitt utsatt for hærverk av ungdommer - intet får stå i fred i disse dager.

                                                                        --------

Yeshua fortalte oss at de siste dager skulle bli forkortet - ellers ville intet kjød bli frelst. Jeg tror at de dager vi nå går gjennom ; er forkortet. Men vi mennesker er blokkert fra å forstå hvordan dette fungerer. Årsaken til dette er at vi forstår tiden - som består av dager , uker , måneder og år - basert på jordens omdreining og jordens ellipsebane kring solen - men IKKE hva evigheten er. Men vi vil senere forstå det hele i følge Bibelen. En dag er som tusen år og tusen år er som en dag - slik beskrives evigheten. Vi vet at Yeshua er gitt all makt i himmel og på jord. HAN er i stand til å oppheve de fysiske lovene som gjelder på vår jord. Dette demonstrerte HAN på Gennesaretsjøen : Yeshua gikk på vannet. Videre gikk HAN gjennom låste dører etter sin oppstandelse. Da er Frelseren også i stand til å endre dagene ; slik at de blir forkortet.

I mitt forrige innlegg skrev jeg om den nye pesten som har dukket opp : Apekopper. Nå har det kommet frem at 80.000 homofile menn hadde samling på Gran Canaria som tilhører Spania. Der fikk de nok utfolde seg seksuelt. Da de dro tilbake til sine europeiske hjemland : Smittet de andre med denne Apekopper- sykdommen. Vi husker at HIV og AIS også rammet homofile menn spesielt. Disse sykdommene er en straffedom fra den Allmektige grunnet homofile gjerninger - på samme måte som ild og svovel kom over byene Sodoma og Gomorra. Det er en trøst at Apekopper smitter ved nær fysisk kontakt - ikke slik som covid-19.

Krigen i Ukraina raser videre. Det virker som Russland nå har fått et overtak i Donbass-området. Over 4000 sivile personer er hittil drept i denne krigen. Russerne truer med å angripe Kiev på ny. Om dette skjer : Så blir det nok med missil og raketter - jeg tror ikke at russerne vil gå inn med bakkestyrker igjen. I skrivende stund driver Russland med en maritim øvelse i Barentshavet - denne skal avsluttes kommende tirsdag. Her går de også inn i den norske økonomiske sone.

Lebesbymannen mente at Norge blir angrepet i nord av Russland - og at de kommer så langt sør som til Lyngen i Troms. Dette vil skje om sommeren ; mente Anton Johansen. Sommeren starter som kjent 1. juni. Da spør jeg : Blir det denne sommeren ?

Etterord :

 Nå har jeg fått vite at vår helseminister fra Ap har undertegnet en avtale med Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) som gir denne organisasjonen rett til å innføre alle tiltak i Norge de ønsker - uten at norske helsemyndigheter kan gripe inn. Da kan WHO bestemme at alle norske borgere MÅ ta en bestemt vaksine i fremtiden. Jeg tror vi nå nærmer oss tiden som Bibelen beskriver : Vi blir tvunget til å få et merke på høyre hånd eller i vår panne. Uten dette merke kan vi ikke kjøpe eller selge. Dette er SATANS merke - som jeg ikke skal ha !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar