onsdag 14. september 2022

Bruk riktig navn på vår Gud og Frelseren !


 Det er høst og krabbe-teiner er i sjøen. I dag har jeg kjøpt ny krabbekoker som går på gass. Tidligere har jeg brukt elektrisk strøm for å koke krabbe - men prisen på strømmen er nå svært høy - derfor gassbrenner.


                                                              -------------------------------


Jeg lærer stadig noe nytt når det gjelder mitt forhold til den allmektige Gud og hans sønn. Skal bønnene lettest gå gjennom : Så bør man bruke rett navn på dem man ber til. Det hebraiske navnet på vår Gud er :

                                                        EL SHADDAI

Hans sønns navn er :                       YESHUA

Vi skal be til El Shaddai og avslutte bønnen med : - I Yeshuas navn.

Yeshua lærte oss hvordan vi skulle be : Bønnen " Fader Vår ". Denne bønnen begynner med : - Helliget vorde ditt navn. På nynorsk blir det slik : - Lat namnet ditt helgast.

Det er navnet til den Allmektige som skal helliges. Da er det helt innlysende at vi må bruke rett navn på Faderen og Sønnen.

Jeg vet ikke ha du heter som leser dette innlegget. Men si at du heter Lars og er min nabo som jeg ser rett over gjerdet til din eiendom. Plutselig får jeg behov for hjelp og roper : LUDVIK - KAN DU KOMME OG HJELPE MEG ! Trolig ville ikke naboen Lars reagere i det hele - kanskje noe senere når ropene blir gjentatt gang etter gang.

Slik er det med våre bønner til vår GUD også : Vi må bruke rett navn på Ham. Da vil du få bønnesvar mye raskere.

                                                           ----------------------

Krigen i Ukraina raser videre og ukrainerne har slått russerne tilbake i Kharkiv-området og de har trukket over grensen til Russland. Vesten har gitt Ukraina mange effektive våpen - herunder langtrekkende artilleri og avanserte missiler produsert på Kongsberg. Videre sender NATO daglig overvåkningsfly  ( AWACS )  fra sin base i Tyskland til krigsområdet og bringer viktig informasjon til ukrainerne - slik at de kan slå til der russerne er svakest.

Den tidligere russiske president Medvedev går nå ut og forteller oss at 3. verdenskrig kan bryte ut når som helst. Han sitter sentralt i Sikkerhetsutvalget i Russland - og får nok info fra president Putin. Om Ukraina prøver å ta tilbake KRIM : Så er det nok stor fare for at russerne vil ta i bruk atomvåpen - tror jeg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar