onsdag 21. september 2022

Russland mobiliserer 300.000 reserve-soldater !


 Ved strømbrudd forsvinner mobil-samband etter kring fire timer. Batteriene til senderne holder ikke lenger når strømmen er borte. Telefonsamband over fibernettet forsvinner straks ved strømbrudd. Hva om du må ringe etter sykebil - eller etter brannvesen ? Som du ser av fotoet : Så har jeg planlagt for slike ting.


                                                              -------------------------


I dag onsdag 21. 09.  kom det meget alvorlige nyheter fra Russland : De mobiliserer 300.000 reserve-soldater straks. Dette er personell som tidligere har tjenestegjort i de russiske væpnede styrker - og således har erfaring som soldater. Videre skal det de neste dager avholdes folkeavstemming i flere områder i Ukraina - om menneskene der vil tilhøre Russland. Sies det ja til dette : Så vil et angrep fra Ukraina mot disse områdene tilsi et angrep på Russland. Da har president Putin automatisk fullmakt til å bruke atomvåpen.

Den kvinnelige lederen i EU besøkte Ukraina for noen dager siden. Hun uttalte at det må være mulig å få stilt president Putin for retten og få ham dømt for det russiske angrepet på Ukraina ( trolig Haag-domstolen ). I Haag sitter flere tidligere statsledere fra Europa i fengsel fra før. En slik uttalelse fra EU var uhyre uklok : Da bestemte nok Putin seg for å sette hardt mot hardt. Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Den vestlige verden oppfører seg som om Russland ikke har A-våpen.

Det vil ikke forundre meg om russerne snart detonerer en eller flere av Poseidon-torpedoene i Nordsjøen. Da er norsk og britisk olje / gassproduksjon satt ut av produksjon permanent. Disse torpedoene har en termonukleær atombombe med en svimlende styrke på 100 megatonn - som vil lage enorm flodbølge og forurense områdene med radioaktivitet. Disse torpedoene ble lastet opp i russiske marinefartøy for kring ett år siden. Da kan man ikke lenger spise fisk fra disse områdene og store landområder ved kysten blir rasert.

Om dette skjer : Så vil mange europeere fryse i hjel kommende vinter. Da kommer ingen gass fra Russland eller Norge til kontinentet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar