fredag 2. desember 2022

Den herlige duften av min gamle Bibel


 Min gamle Bibel er utslitt og jeg har fått ny - og denne er også snart utslitt. Hver natt får jeg tilsendt bibelord via e-post : Som jeg leser - først av alt - hver morgen. Men denne gamle Bibelen min har en underlig " egenskap " : Av og til kommer det en vidunderlig duft fra den som er ubeskrivelig god. I dag da jeg tok dette fotoet ; kom det slett ingen duft . Denne utgaven er en revidert oversettelse fra 1930 der I og Eder står for de og dere. Lesere av denne bloggen har gjerne opplevd den samme duften fra deres Bibel ?


                                                         --------------------------------

Den siste tiden har jeg fundert på slikt som er hellig for vår Allmektige Gud. Vi vet at i bønnen som Yeshua lærte oss ; er starten slik : - Fader vår du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn . Da kan vi utlede at hans navn skal holdes hellig. Da må vi vite hans rette navn . Ja , hva er det ? Gud kan betegne så mye - også avguder i den norrøne mytologi som Odin og Tor. Vår allmektige GUD i himmelen TÅLER IKKE avguder. Jehovas Vitner kaller den Allmektige for nettopp Jehova. Mange bruker tetragrammet JHVH som tyder : Jeg er den jeg er. På hebraisk sier man El Shaddai om vår Gud og YESHUA om Frelseren. Noen hevder at man kan nytte alle disse navn fordi vår Gud forstår alle språk. NEI , dette er feil. Om du heter Petter Andreas Hansen ; så heter du det samme om du reiser rundt i verden - du skifter ikke navn. Derfor har jeg endret praksis og tiltaler Vår Far som El Shaddai og Frelseren vår som Yeshua. Jesus kommer av gresk som er det språk som Det nye testamentet er skrevet på.

Hva er så hellig for El Shaddai ? Selvsagt er Bibelen en hellig bok. Det å skape blir definert som å lage noe uten å ha noe å lage det av. Den rette seksualitet mellom en mann og en kvinne er hellig. Slikt er lett å få til mellom de rette personer og produktet blir et menneske - som er den fremste av alle skapninger på jord. Men om slike handlinger misbrukes - som mellom likekjønnede - så har man tuklet med det hellige og syndet grovt mot El Shaddai. Slikt får alltid konsekvenser for den enkelte ; man pådrar seg selv synd.

Vann kan også være hellig. Skal man vaske seg : Så benyttes vann. Skal man døpes :Så benyttes vann. Yeshua ble døpt i Jordan-elven av døperen Johannes. Da kom en røst fra himmelen og en due kom ned og satte seg på Yeshuas hode. Noen mener også at duer er hellige - noe jeg betviler. Enkelte kristne reiser til Israel og henter vann frå Jordan-elven som de tar med hjem og som benyttes som vann i dåpen til sine små. Enkelte kristne sekter bruker voksen-dåp med full neddykkelse under vann. Der får de begravet sine synder. Vi leser i Bibelen at : Den som tror og blir døpt ; skal bli frelst , men den som ikke tror skal gå fortapt. Av dette kan man utlede at man FØRST må tro FØR man blir døpt. Men en ting er klart : H2O er den kjemiske formelen for vann og rent vann er hellig.

Yeshua uttalte en gang at Guds Rike er inni dere. Slutningen av dette blir at det hellige allerede er inne i oss. Da gjelder det å finne dette riket. Jeg tror at de 10 bud er innprentet i oss fra fødselen. Det ligger lagret i oss at vi ikke skal stjele. Fins det noe folkeslag eller stammer på jord som synes godt om de mennesker som stjeler ? Neppe - jeg har aldri hørt om slikt.

Vi leser i Bibelen om å løfte hellige hender. Da kan også hendene våre være hellige. Bibelen ber oss legge våre hender på de syke og be for dem. Kraften vil da strømme fra Den Allmektige , gjennom hendene våre , og inn i den syke til legedom. Til å utføre praktisk arbeid bruker vi også hendene. Denne kraften kommer ikke fra seg selv eller ingen ting : Den kommer fra El Shaddai - HAN opprettholder alt i alle ; kan vi lese i Skriften. Vi er alle fullstendig avhengige av HAM - hver eneste dag.

Til slutt :

Jeg ser gjennom dødsannonser i avisen hver dag. Det registreres nå en stor overdødelighet i Norge. I Trondheim er overdødeligheten på 15 % og begravelsesbyråene har store problemer med å plassere alle likene i kjølerom. Dette skjer før influensa-sesongen har startet for alvor. Hva kan dette komme av ? Jeg tror at Corona-vaksinen er grunnen til denne overdødeligheten. I dødsannonsene leser jeg stadig : Døde brått og uventet. Om du er en av dem som har tatt denne vaksinen - gjerne flere ganger - så finnes en utvei for å unngå bivirkningene : Ta med i din daglige bønn til El Shaddai at HAN skal slette ut alle negative konsekvenser av en slik vaksine. For HAM er dette en helt enkel sak å utføre ! Jeg kikker på dødsannonsene og ser om det er et kristent kors over disse. Enkelte dager finner jeg at nærmere halvparten ikke har slikt kors : Disse avdøde hadde nok ingen tro på Ham som er vår frelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar