mandag 31. oktober 2022

NATO forbereder krig i Nord-Norge


                                                                 Atombombe med den såkalte soppen


I dag ble det vist bilder på norsk TV : Store mengder militært materiell blir losset fra skip og på land i Nord-Norge. Det er fire land som sender materiell og soldater til vårt land : USA , Storbritannia , Nederland og Tyskland.

Norske myndigheter sier at disse land skal øve på vinterkrig i Norge. Ja , det er fare for at det blir mer enn øvelse. Norge har sendt tungt materiell til Ukraina - slikt kan føre til at russerne til slutt går til angrep på vårt land. Videre sier forsvarsministeren i Norge at beredskaps-graden skal økes fra i morgen 1. november 2022. Selvsagt er det gode grunner for slikt - men dette hemmeligholdes for allmenheten.

Slik jeg vurderer situasjonen : Så er sabotasje første skritt som vil ramme oss. Greier vår fiende å slå ut den elektriske strømmen i store deler av vårt land : Så faller det norske samfunn fullstendig sammen. Vi vet at russerne har to hovedmål : 1. Slå ut elektrisk strøm. 2. Skyte ned vestlige satelitter.

Om det blir åpen krig mellom NATO og Russland : Så er nok Norge første land som blir angrepet - tror jeg. Derfor bør hver norsk husholdning skaffe seg et lager av slikt som brukes daglig. Vi vet at de færreste har slike lager hjemme. Det tar bare ett døgn ; så er butikkhyllene tomme. Går den elektriske strømmen ; så kan man ikke bruke betalingskort. Derfor er det viktig å ha kontanter til rådighet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar