torsdag 2. februar 2023

Innlegg sendt norske aviser


 

Jeg har sendt dette innlegget til sju norske aviser ; men ingen av dem har tatt det inn. Men redaksjonene i disse avisene har nok lest innlegget mitt. ( klikker du på bildet blir det tydeligere ). Kan hende holder det !

Det er nå snart 81 år siden jeg ble født : Men jeg har aldri opplevd en slik tid som nå. Bibelens brikker er i ferd med å falle på plass. Alle de ting som Yeshua ramser opp som vil skje i de siste dager : Blir nå oppfylt. Det er bare kring 3 % av den norske befolkning som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. De aller fleste vet ikke hva som står skrevet i Skriften : Således kan de ikke tolke dagens hendelser.

Det er profeten Daniel som gir oss nøklene til å forstå hva som skal skje framover. Jeg tror - men vet ikke sikkert - at verdenskrig kan bryte ut primo april 2023. Blir det atomkrig : Så må vi alle gjennomleve 45 døgn av denne ( differansen mellom 1335 døgn og 1290 døgn ; slik Daniel forteller ). Så kommer opprykkelsen av de utvalgte. Vil dette skje i pinsehelgen 2023 ??

Verdenskrigen raser så videre på jord. Til slutt vil Russland sammen med Iran , Tyrkia og Libya gå til angrep på Israel. Disse kampene vil føre til at Israel er i ferd med å tape denne krigen og Yeshua setter igjen sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Det skal regne ild og svovel over Gog og hans hop !

Naboer forteller meg at de stort sett har sluttet å følge med på nyhetene i radio / tv : De orker rett og slett ikke å høre på all den elendigheten som daglig serveres - ikke minst fra slagmarken i Ukraina. Jeg kjenner også på et ubehag i kroppen : Vi vet ikke hvilke ubehageligheter som fremtiden vil bringe. Men Yeshua sa noe viktig til oss : - Rett eder opp ; for eders forløsning stunder til !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar