søndag 19. februar 2023

Tanker om slaget på Harmageddon


 Energean flytende produksjonsanlegg ved Karish-feltet utenfor kysten av Israel. Det er store forekomster av olje og gass utenfor denne kyst. Israel er blitt enige med Libanon om delelinjen mellom de to land - ute i havet. Nylig sendte Israel den første last med olje til Europa.


                                                                -----------------------

Det står å lese i Skriften : Gog går til angrep på Israel for å tilrøve seg rikdommer fra dette landet. Jeg tror at president Putin er Gog og at Russland sammen med Tyrkia , Iran og Libya går til angrep på denne vesle Jøde-staten. Israel har inngått avtale med Europa for levering av gass og olje dit. Det er nok dette Gog vil sette en stopper for ved å invadere dette landet.

Bibelen forteller at Israel vil tape det siste slaget på jord. Det er slett ikke underlig : Hisph'allah i Libanon har tusenvis av raketter til sin disposisjon i nord og Hamas i sør får levert raketter fra Iran og produserer også slike våpen selv. Når så tre store land går til angrep i nord : Så vil det selvsagt røyne på for Israel. Men merk at nabolandene Jordan og Egypt ikke er med i dette siste angrepet. 

Israel er nok ikke blitt utsatt for atom-angrep tidligere - og blir nok ikke det under Gog-krigen. Gog vil ikke gå inn i et land som er radioaktivt forurenset. Men han går inn for å overta styringen av Israel for å få kontroll over ressursene der og blokkere leveransene av olje og gass til Europa. Kan hende har Gog da allerede stoppet norsk eksport / produksjon av nettopp olje og gass i Nordsjøen. Det gjør han ganske enkelt ved å sprenge rørledninger eller utløse en enorm tsunami ved bruk av " Poseidon " - torpedoen.

Vi bør merkes oss at Damaskus i Syria er knust når Harmageddon-slaget finner sted. Irans hær går nok gjennom partneren Syria for å komme til Israel. Kan hende er det jødene som i denne sammenheng ødelegger Damaskus med sine jagerfly. Vi vet også at Israel har atomvåpen til disposisjon. Tyrkia er et NATO-land. Om dette landet fremdeles er medlem av denne forsvars-alliansen på dette tidspunkt : Vites ikke av meg. Men det blir bare brukt konvensjonelle stridsmidler mot Israel siden Gog og hans hop selv skal erobre dette landet. De vil ikke ta livet av egne soldater ved såkalt sekundær-stråling fra omgivelsene.

Allerede nå ser vi samarbeid mellom Russland , Syria og Iran. Under borgerkrigen i Syria deltok russerne ved å bombe og knuse den ene byen etter den andre. Den syriske diktatoren måtte for all del  sitte ved makten - selv om tusenvis døde og millioner av mennesker ble drevet på flukt. Det samme gjentar seg nå i Ukraina - russerne knuser nå dette landet også. Russland har i mange år hatt ingeniører i Iran og nylig reiste president Putin til Iran og hadde samtaler med lederne der. Videre kjøper russerne droner fra Iran som brukes i krigen mot Ukraina. Tyrkia driver også dobbeltspill i det de har kjøpt bakke til luft raketter ( S-400 ) fra Russland.

Så det hele bygger seg nå opp til det siste slaget på jord : Harmageddon . ( Den kristne avisen Norge Idag har tatt inn leserinnlegget mitt : " Russlands rolle i de siste dager " ).

                 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar