onsdag 2. august 2023

Tanker om de siste dager


 Vi setter poteter hvert år. Snart skal innhøstningen starte og potet-kålet er i år stort og fint. Kan hende blir det behov for disse potetene - hungersnød er på trappene - tror jeg .

                                                             --------------------------

Da Yeshua talte om de siste dager : Så henviste Han oss til profeten Daniel og ba oss skjønne hva vi leser der. Jeg prøver å gjøre nett det Frelseren ba oss om - etter fattig evne . Tidligere har jeg fortalt om opplevelsen jeg hadde natten til 10. april 2016. En stemme sa fire ord : Donald Trump er Antikrist . Den gang var det ingen som trodde at Trump ville bli president. Men da dette skjedde : Så kom jeg i minne disse fire ordene. ( jeg har aldri før eller siden hatt en slik opplevelse ).

Jeg forutsetter her at Donald Trump blir gjenvalgt som president og at han inntrer i embetet den 20. januar i 2025. Da vil han som Antikrist regjere i 3,5 år i følge Bibelen - da skriver vi 20. juli 2028. Dette er datoen Yeshua vender tilbake til denne jord - tror jeg. Således har jeg regnet " bakover " og kommet frem til flere ting.

Profeten Daniel fortelle om at " det stadige offer skal avskaffes ". Jeg tror at dette vil starte i september / oktober dette år - altså i 2023. Hva innebærer dette ? Jo , matmangel ;  hungersnød som Yeshua nevnte i de siste dager. Ukraina får nå ikke eksportert korn med båt gjennom Svartehavet - det har president Putin bestemt. Ukraina er verdens 4. største produsent av hvete - Russland er størst. Videre har India nå bestemt å stanse all eksport av hvit ris - 40 % av slik eksport kommer nettopp fra India. Mange land i Afrika ( Putin lover gratis korn til noen afrikanske land ) får da hungersnød - det samme i Midt-Østen.

Det er en tydelig tendens i tiden : De enkelte land som produserer matvarer stopper eksporten for å sikre sin egen befolkning. Norge er blant de land i verden med minst selvforsyningsgrad av mat : Bare kring 37 %. Det kan snart bli sult også i gamle Norge - se hva som skjedde i det oljerike landet Venezuela.

Tilbake til profeten Daniel : Han skriver at det vil gå 1290 dager fra det stadige offer bli avskaffet og til den ødeleggende styggedom blir stilt opp. 1290 dager = 3,5 år. Jeg tror at den ødeleggende styggedom - eller vederstyggelighet - er atombomben.

Da kan vi få atomkrig i mars 2027. " Salige er de som venter og når fram til 1335 dager " - forteller Daniel. Salige er vi først i himmelen. Da kan alle mennesker som lever på vår jord oppleve 45 dager med atomkrig - så vil opprykkelsen av de utvalgte skje. De andre må leve i atom-helvetet helt til Yeshuas gjenkomst i juli 2028. En fjerdedel av jordens befolkning vil omkomme i Trengselstiden - det er to milliarder mennesker - forteller Bibelen.

Bibelgranskere har gått andre veier i Bibelen og funnet ut det samme som jeg : Yeshua kommer tilbake til vår jord i 2028.

Til slutt : Nå har vi krig gående i Ukraina. Men vi kan få andre konvensjonelle kriger flere steder på jord før atomkrig setter inn i mars 2027. Nå har det afrikanske landet Niger blitt utsatt for statskupp og generalene har tatt over makten. Dette landet utvinner uran som trengs i atomkraftverk - som Frankrike har mange av. Niger har stoppet all eksport av uran til Frankrike. Da kan Europa få ytterligere mangel på elektrisk strøm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar