onsdag 19. september 2018

- Må regne med å miste Finnmark

Pensjonert generalløytnant Grandhagen har tidligere vært sjef for Krigsskolen. Det er en uskrevet regel at de som blir sjef for Krigsskolen ; senere blir generaler. Det er bare kongen og forsvarssjefen som er " rene " generaler - generalløytnant er graden under Kongen.

-  MÅ REGNE MED Å MISTE FINNMARK

Pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen holdt foredrag for kort tid siden. Der kom han med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at Norge må regne med å miste Finnmark til russerne. Som pensjonist kan man være langt mer frittalende enn som karriere- offiser. Da Per Sandberg tok jobb-telefonen med til Iran ; uttalte samme general at dette var naivt gjort av statsråden ; og Sandberg måtte forlate ministerposten som kjent.

General Grandhagen har vært sjef for Etterretningstjenesten i Norge over flere år. Få eller ingen har slik innsikt som denne mannen når det gjelder å uttale seg om russernes hensikter. Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) har ansvar for etterretning og sikkerhet innen våre grenser. I utlandet er det den militære etterretningstjenesten som har ansvaret.

Denne tjenesten har ma. til disposisjon det store og moderne etterretningsskipet " Marjata " som overvåker , med såkalt signal-etterretning , hva våre naboer i nord sysler med av militære aktiviteter.
Det har fremkommet bilder de siste dager som viser at russerne forsterker sitt forsvar i området ved marinebyen Severomorsk som ligger nær norskegrensen.
Om vi husker tilbake to-tre år ; ga Putin ordre om umiddelbar mobilisering av militære styrker mot grensen vår. I løpet av ett døgn stod 40.000 soldater klare til kamp.

Ja , hva har Norge å stille opp med hvis russerne krysser grensen ? Heimevernet samt garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) - som er en grensestyrke for å patruljere grensen mot Russland.
Videre har Norge tenkt å bygge opp en kavaleri-enhet ( stridsvogner ) på 400 soldater i den nedlagte Porsangmoen - som i dag fremstår som en spøkelsesleir som ble forlatt av Forsvaret for mange år siden. Men samtidig vil man legge ned infanteribataljonen på Skjold i Troms innland - som hører til
Brigaden i Nord-Norge - og gjøre denne avdelingen til en mobiliseringsavdeling. Det er en samstemt offiser-stand som mener at en krig er over lenge før man har mobilisert denne bataljonen.

Min konklusjon er slik : Om russerne bestemmer seg for å hærta Finnmark ; blir dette gjort helt plutselig - og innen ett døgn er Putin hersker over vårt nordligste fylke.
Når Russland kan bli  vår fiende : Hvorfor flytter man da hovedflybasen for våre jagerfly fra Bodø til Ørland i Trøndelag ? Man må trolig være forsvarsminister i Norge for å forstå en slik handlemåte.

I fjor kom store russiske flystyrker mot vår grense ved Vardø. Alarmen gikk i Bodø ; og flybasen der sendte to F-16 jagerfly nordover mot denne svære russiske luftstyrken. Men da de to jagerflyene F-16 var kommet nord i Finnmark ; var drivstoff-tankene tomme og flyene måtte lande på nærmeste flyplass - og der var det ikke lagret drivstoff . Jeg leste senere at Forsvaret nå ville sette opp drivstoff-tanker der nord på denne flyplassen. Altså : Overhodet ikke gjennomtenkt !
Heldigvis : Da de luftbårne russiske styrkene nådde grensen ; bråsnudde de og gikk tilbake til sine baser i Russland.
Ørland Flystasjon har nå fått sine første nye F-35 jagerfly fra USA. Det viser seg at de gamle hangarene der er for små til å huse disse nye jagerflyene. Det koster milliard-beløp å lage nye hangarer ; noe det ikke var budsjettert med. Nå har Luftforsvaret bestilt noen plast-shelter som en midlertidig løsning inntil nye hangarer er bygget. Altså pånytt : Ikke gjennomtenkt !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar