fredag 6. november 2020

Coronaviruset kan bli uhyggelig farlig !


 Danmark skal nå avlive samtlige mink som er i landet - dette kan virkelig bli en stor katastrofe !


Danske forskere har funnet ut at viruset har mutert og gått over til mink - som igjen kan smitte mennesker. Derfor skal samtlige individer av denne dyreart drepes i dette landet. Videre blir det opplyst at en slik mutasjon gjør at en vaksine mot Covid-19 ikke vil virke.

Dette har jeg antydet på denne nettsiden før. Men : Kan viruset gå over til mink ; så kan det gå over til andre dyrearter - tror jeg. Ja , tenk på kjæledyr som hunder og katter - det blir et ramaskrik om alle disse må avlives.

Tenk videre : Om ku og okse , sau og gris også må avlives . Da får vi ikke kjøtt , melk og melkeprodukter som ost , smør og mange andre varianter der melk er nødvendig.

Da er det at Bibelens ord kommer til meg : - Trengselstiden skal bli en tid som verden før aldri har sett.

Da får vi matmangel og hungersnød - som Yeshua har fortalt om. Ja , vi trenger å ta på Guds fulle rustning !

I dag lørdag den 7. november melder TV at Storbritannia har stoppet all innreise fra Danmark. Grunnen til dette er " mink-saken " som ansees å bli meget alvorlig for menneskeheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar