onsdag 11. november 2020

Daglige påminnelser om jordskjelv


 Jeg hadde tre garn i sjøen for et par dager siden - for å få den såkalte juletorsken. Rett nok fikk jeg en fin torsk ; men på ett av garna var det svær pigghå ( hai-sort ) på kring 80 kg. Disse trollfiskene ødelegger også garna - dessuten er de fredet. Da det kom oppdrettsanlegg her i fjorden ; kom også pigghåen. Den får " gratis  " mat under disse anleggene. Nå har jeg tenkt å egne line og dra ut i Hjeltefjorden - i nærheten der den norske fregatten havarerte. Der er et område som heter " Midtfjordsboen " - en utmerket fiskeplass.


Tankene mine svirrer daglig rundt dette med jordskjelv. Når Yeshua har sagt at slike skjelv kommer i de siste dager ; så kommer de. For noen dager siden ble deler av Tyrkia og Hellas rammet. Det ble store ødeleggelser og mange døde. Det kommer nok et kraftig skjelv i Norge også. Biskopene her i landet har sendt ut skriv der de nærmest fordømmer kristne som støtter Israel. Ja , disse kirkens menn trenger sannelig å bli ristet og skaket. Nå er det ikke denne skriveren som bestemmer hvem som skal arve Guds rike. Men jeg tror ikke at jødehatere slipper inn gjennom Perleporten ! - Den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet - leser jeg i Skriften.

Men Norge er velsignet. Siste oppdatering forteller at bare 285 er døde som følge av Corona her i landet. Ser vi til Sverige : Så er mer enn 6000 døde der. Norge har halvparten av innbyggerne i forhold til Sverige. Det skulle tilsi at vi hadde kring 3000 døde. Det er mest innvandrere som blir smittet. Sverige har tatt imot svært mange av disse. Nå går det rykter om at den svenske velferdsstaten har store økonomiske problemer - de har ingen inntekter av olje og gass. Dessuten driver disse utlendingene med skyting og sprengning omtrent daglig i vårt naboland. Alle svensker kan dra over grensen til Norge og få opphold her. Nå frykter mange i Norge at disse innvandrerne vil komme hit når " kassen " er tom i Sverige.

I Danmark er de i ferd med å avlive all mink fordi den smitter en mutert variant av Corona over til mennesker. Men det viser seg at myndighetene der ikke hadde lovhjemmel til å gå til dette drastiske skrittet - beslutningen var rett og slett ulovlig. Panikk-handling kan man kalle slikt.

Ja , jeg tror at også Norge blir rammet av et meget kraftig jordskjelv - Oslo-området er vulkansk !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar