onsdag 18. november 2020

Covid-19 - " Paveviruset " ?


 Spanskesyken raste fra 1918 til 1920. Trolig oppstod viruset i de uendelig lange skyttergravene i Europa under 1. verdenskrig - 1914-18. Opp mot 100 millioner mennesker kan ha dødd som følge av dette viruset.


De som har lest denne bloggen over en tid ; husker at jeg listet opp en rekke land som kunne bli hardt rammet av Covid-19. Jeg slettet dette innlegget - men lovet å komme tilbake til denne saken. Det kunne virke som jeg hadde tatt denne lange listen " ut av luften " ; men det stemmer ikke. Jeg gikk etter en liste som viste land der den katolske kirke hadde flest medlemmer - og rangerte landene etter dette.

Da kom land som Italia , Spania , Frankrike og Belgia høyt opp på listen. I november 2020 viser fakta at dette stemmer. Kan det være slik at Vår Herre vil straffe land som har mange troende katolikker ?

En pave i den katolske kirke sies å være mellom-mann mellom Gud og mennesker. I mitt øre lyder dette helt i mot Skriftens ord - et menneske kan ikke opphøyes av andre mennesker til å inneha et slikt verv.

Nå-sittende pave har også gjort underlige ting - på bakgrunn av at han har samme Bibel som oss andre. Hans uttalelser om palestina-araberne tyder på at han er en jødehater. I Skriften kan man lese : - Den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet..

Videre har det kommet fram de siste dagene at han godkjenner likekjønnede ekteskap - også dette stikk i strid med Skriftens ord.

Katolikkene har bygget kirker mange steder i Israel - blant annet der Yeshua gjorde sine under. Et slikt sted er den såkalte Fødselskirken i Nasaret. Jeg var inne i denne kirken for mange år siden - sammen med et norsk reisefølge. Da kom det en munkekledd gammel mann rasende mot oss og veivet med armene : Vi ble jaget bakover i lokalet - som om vi skulle være sauer på feil plass.

Senere var vi i den kjente St. Anna kirken i Jerusalem ( bynavnet uttales egentlig jerusha:laim ). Anna var mor til Yeshuas mor. Denne kirken er kjent for sin gode akustikk - derfor synger ofte reisefølget kjente salmer inne i denne kirken. Vår reiseleder ( en norsk lege ) hadde lagt sin Bibel fremme på plattformen i kirken. Der kom også en slik munkekledd gubber ; slo et svingslag mot Bibelen - slik at den havnet på gulvet i kirkelokalet. Underlig oppførsel fra en mann som er katolikk og troende.

De siste dagene har det kommet frem forskning som viser at Covid-19 dukket opp i Italia allerede i september 2019. Det er stor reise-aktivitet mellom Italia og Kina. Enkelte hevder nå at dette viruset kan ha sitt opphav i Italia og de reisende har tatt det med nettopp til Wuhan-provinsen - som mange italienere besøkte i den tiden.

Da spør jeg : Er Covid-19 et Vatikan-virus ? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar