torsdag 21. juli 2022

Det er to typer kristne


 Den 20 . juli klokken 2230 tok jeg dette bildet fra vår altan. Vil dette underlige lyset fortelle meg noe ?

( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere )


                                                           ---------------------------------


Jeg har observert at det er to typer kristne :

1. kategori : De håper på at krigen i Ukraina snart tar slutt og at alt vender tilbake til slik det var før i verden - med mest mulig fred og fordragelighet.

2. kategori : Disse håper på at vi nå er inne i den såkalte Trengselstiden og at alt bare blir verre og verre med ny verdenskrig og bruk av atomvåpen. For da kommer opprykkelsen og Yeshua vender tilbake til Jerusalem der han fòr opp for kring 2000 år siden. Disse er slett ikke tilfreds med å vasse i all den synd som verden har frembrakt - med drap på foster i mors liv , til-jubel av homoseksuelle aktiviteter og annen synd. Det blir sagt at her i Norge er det bare 3 % av befolkningen som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Ja , Yeshua spurte : - Mon jeg finner troen når jeg kommer tilbake ?

Jeg hører til kategori 2 . Videre tror jeg at president Putin er et redskap for Jahve for å tukte denne syndige verden. Lignende herskere har han brukt før for å utføre Hans straffedommer over synd : Nebukadnesar var en slik som førte israel-folket ut av landet og inn i et fremmed land. Der var de i 70 år. Yeshua fortalte hva som skal skje i de siste dager. Nå er alt oppfylt av dette i Europa - unntatt hungersnød - men dette kommer nok snart siden de største kornkammer ligger i Russland og Ukraina.

Ja , jeg venter og stunder etter at alt skal bli verre og verre for oss jordboere. Disse dager skal bli forkortet og jeg tror at dette allerede har startet - men vi mennesker kan ikke forstå slikt. Vi forstår tiden men ikke evigheten. Videre har jeg opplevd mange under i mitt liv som kristen og jeg tror at ved bønn kan jeg komme ut av de vanskelige situasjonene som kommer under Trengselstiden. Videre har jeg brukt mange år til å forberede meg på tider med lite mat , vannmangel , mangel på elektrisk strøm og mye annet. Hvordan overleve en atomkrig ; har jeg lært mye om i den tiden jeg var yrkesoffiser.

Jeg våger å tro : Om du vil være med i den kommende opprykkelsen ; så må du tilhøre kategori 2.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar