tirsdag 12. juli 2022

Vil Russland snart bruke atomvåpen ?


 Jeg vil fremskynde sildefisket kring to måneder - starter i begynnelsen av august - spekesild holder seg minst ett år og krever verken fryser eller elektrisk strøm. Med sild og poteter får kroppen alle de næringsstoffer den trenger.

                                                            -----------------------


Stats-dumaen i Russland innkalles til ekstraordinært hastemøte 15. juli . Da er det ventet at denne forsamling vil erklære krig mot Ukraina - hittil har dette bare vært en spesial-operasjon ; ifølge russerne.

En slik krigserklæring vil bety at alle typer våpen kan tas i bruk - inklusive atomvåpen. Jeg tror at Russland vil gjøre som USA gjorde høsten 1945 : Sprenge atomvåpen over en by eller to for å få slutt på krigen mot Ukraina. USA bombet byene Hiroshima og Nagasaki for å få slutt på krigen mot Japan. Slike bombemål må ligge lengst mulig fra grensen til Russland - vind samt nedbør er viktige faktorer - slik at russerne ikke får radioaktivt nedfall over eget land. Det vil ikke forundre meg om byen Lviv blir et slikt bombemål - da kan nedfallet komme inn over Polen - men vil ikke utløse en krig med NATO - fordi Ukraina ikke er medlem i denne organisasjonen.

Et annet moment som peker i samme retning ; er at Putin nylig har skrevet under et dekret der han slår fast at ukrainske statsborgere kan bli russiske statsborgere. Slikt tyder på at han vil legge hele Ukraina inn i Russland. I Sovjet-tiden var Ukraina en del av Sovjetunionen.

Men i dag kom en melding som jeg slett ikke skjønner noe av. President Putin , sammen med Tyrkias president , skal reise til Iran sammen. Russland har samarbeidet med Iran i mange år og hatt russiske ingeniører i dette muslimske landet. Videre vet vi at Iran er erkefienden til Israel. Får Iran tak i atomvåpen ; så er Israel ille ute.

Videre vet vi at GOG kommer fra Russland og er en person - trolig president Putin. Bibelen omtaler GOG-krigen - som skal ende opp med et angrep på Israel - der flere land deltar i angrepskrigen mot jødene. Da får vi slaget på Harmageddon-sletten og Israel vil tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter igjen på Oljeberget i Jerusalem.

MEN : Jeg skjønner ikke dette siden vi ikke har kommet langt nok i tid til at slaget på Harmageddon skal finne sted. Rett nok forteller Bibelen oss at disse dager er forkortet. Da spør jeg : Hva skal disse tre statslederne snakke om i Teheran ? Tyrkia er dessuten også medlem av NATO .


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar