mandag 26. juni 2023

Juni måned er pride-fest i Norge


 Homofile demonstrerer i gatene ( jeg vet ikke hvor dette bildet ble tatt ). Budskapet er helt kart her : De elsker Satan. Kristne som støtter slikt : Kan ikke kalles kristne. Lederen for Kristelig Folkeparti i Norge har selv gått i Pride-tog i Oslo. Den norske kirke ( Dnk ) vier homofile til såkalt ekteskap. Bibelen sier at ekteskap er mellom en mann og en kvinne. Med dette sier Dnk at de alvorlige hendelsene i Sodoma og Gomorra bare er tull - dette har ikke funnet sted. Da kan man spørre : Hvor mye mer " tull " er å finne i Skriften - Guds ord ? En kjent norsk forkynner tok jordprøver i Gomorra og fikk disse analysert i Norge. Resulatet viste at dette stedet har det absolutt høyeste nivå av svovel på jorden. Bibelen forteller at vår allmektige Gud lot det regne ild og svovel mot disse to byene ved Dødehavet for å utrydde beboerne der som drev med homofili. Når det siste slaget på jord finner sted på Harmageddon-sletten i Israel : Skal El Shaddai bruke samme metode ved å sende ild og svovel over de soldater som angriper Israel. Da kommer Yeshua tilbake og styrer jorden i 1000 år ( tusenårsriket ). Det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet er borte - forteller Skriften.

                                                                          ---------------------

Det hendte noe underlig i Russland for et par dager siden. Den såkalte Wagner-gruppen med 25.000 soldater gikk inn fra Ukraina og overtok kontroll over flere russiske byer - herunder den byen som styrer de russiske styrkene i Ukraina. De møtte ingen motstand fra russiske styrker. Så rykket de videre mot Moskva på den store motorveien og møtte bare noen veisperringer som de puffet til side. Kring 200 kilometer fra Moskva ble det full stopp fordi lederen i Belarus greidde å fremforhandle en fredsavtale - blir sagt. Før det hadde president Putin holdt en tordentale til det russiske folk på TV der han i sinne fortalte at disse opprørerne skulle straffes hardt. Verden undrer seg : Manglet Putin makt over sine væpnede styrker ? Var de illojale mot presidenten ? Ja , dette var en underlig episode.

Det er vår allmektige Gud som styrer det hele. President Putin vil for all del ikke bli transportert til Haag , bli fremstilt for domstolen der og tilbringe resten av sitt liv i et fremmed fengsel. Om de væpnede styrker i Russland vil svikte han : Så har han nok kontroll over atomvåpnene og de offiserer som styrer disse. Jo mer desperat Putin blir : Jo lettere trykker han på den store atom-knappen som da setter i gang 3. verdenskrig. Da får russerne en ytre fiende å bekjempe - NATO . Russland har like mange atomstridshoder som alle andre atom-makter til sammen på denne jord.

Norge mangler både ammunisjon og øvrige militære effekter. Artilleri-granater har i stort omfang blitt sendt til Ukraina. I dag melder media at flere militær-helikopter skal plasseres på Bardufoss. Man frykter nok også en konvensjonell krig med Russland : Helikopter er livsviktig i en krig for å transportere sårede soldater til sykehus. Som før skrevet blir nå Narvik sykehus klargjort for å ta i mot sårede. Dette sykehuset ligger såpass langt sør at myndighetene regner med at russerne blir stoppet i Troms. Dette stemmer også med Lebesbymannens syn en novembernatt i 1907 : Russerne blir stoppet ved Lyngenfjorden. Om dette skjer så vil Narvik ikke oppleve krigshandlinger.

Gud velsigne alle nye lesere av denne bloggen som befinner seg i Singapore , USA og Norge !


                                                                 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar