lørdag 2. mars 2019

Fregatt-forliset og trolig årsak

Fregatten KNM " Helge Ingstad " før den katastrofale kollisjonen med tankskipet " Sola ".


Ingen av media her til lands har kommet med årsaken til denne kollisjonen i Hjeltefjorden - alle venter på rapport fra havarikommisjonen som trolig kommer om ett års tid. TV2 sendte direktesending om dette havariet for noen dager siden. Der kom det frem opplysninger som fikk meg til å grunde på denne saken.

Om bord i min fritidsbåt " Pasadena " har jeg selv montert maritim navigasjon med 17 " skjerm og via åtte ledninger til VHF-senderen har jeg også fått inn AIS-mottaker. Således kan jeg " se " skip med AIS-sender hvor det skulle være - med opplysninger om skipets navn , fart og kurs. Alle større skip er pålagt å ha AIS-sender. AIS tyder : Automatic Identification System. Som kjent gikk jeg også opp til kystskippereksamen da jeg var 71 år ( D5L )- altså for seks år siden.

Kapteinen på en stor slepebåt ved Sture-terminalen i Øygarden ble grundig intervjuet i dette TV-programmet. Han fortalte at de hadde bistått tankskipet " Sola " da de gikk fra Sture - og var kommet tilbake til kaien og skulle avslutte for denne natten. Men før de hadde slått av VHF-senderen på broen ; hørte de radio-trafikken omkring denne kollisjonen. Således startet de motorene igjen og gikk til assistanse for fregatten. Et krigsskip har ofte avslått sin AIS-sender for å være mest mulig usynlig.
Med idet kollisjonen var et faktum : slo krigsskipet på sin AIS-sender.
Slepebåten gikk så til assistanse der AIS-en fortalte hvor fregatt befant seg - men slepebåten så intet skip der. Så gikk de frem og tilbake - og oppdaget til slutt dekkslysene til fregatten som da hadde glidd inn i fjæresteinene i Øygarden - uten fremdrift og styring.
Altså : AIS-senderen til fregatten sendte ut feil posisjon. Denne senderen får sine signaler fra GPS-en.
Således var GPS-signalene feil. Trolig har fregatten blitt jammet - tror jeg. Dette har forekommet flere steder i Norge den senere tid - blant annet i Finnmark , Bodø og tilmed i Bergen der har ambulansehelikoptre fått jammet sin GPS. Norge har sendt protest til Russland - som de mistenker driver GPS-jamming oppe i nord.
Politiet opplyser også at jamming av GPS-signaler har funnet sted fra biler i Bodø-området.

På broen til fregatten var det sju personer da kollisjonen inntraff - en av disse var en kvinnelig offiser fra USA. Lytter man til samtalene over VHF-senderne de siste minuttene før kollisjonen ; så ber losen på tankskipet fregatten gå styrbord. Da svarer fregatten : " vi kan ikke svinge - da går vi på båkene ". Disse båkene ligger nær Øygards-landet - da ca. 900 meter fra fregattens posisjon. Således tror offiserene på fregatten at de er kloss oppunder fast land. Det er nok deres GPS-styrte navigasjon som forteller dem dette.
Min konklusjon er at GPS-signalene ble jammet denne natten - og dette er årsaken til havariet. Hvem som utførte denne jammingen ; vites ikke av meg. Kan hende ble det benyttet retningsstyrte antenner - slik at kun fregatten ble jammet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar