søndag 3. mars 2019

Hilsen til russiske lesere av bloggen minBilder fra krigen ved Stalingrad som herjet fra 1942 - 1943 som Hitler hadde ansvaret for. Mellom 1,5 til 2 millioner mennesker omkom der. Byen har nå fått nytt navn.


Kjære russere !

Jeg ser at siste døgn har 104 russere vært inne på min blogg og lest ( også 61 ukrainere ) samt folk fra mange andre land.
Dere har ikke mye å takke Vesten for - stort sett bare krig og elendighet. Ovenfor har jeg tatt med tre bilder fra siste verdenskrig og kampene ved Stalingrad. Mye lidelser har vest-europeere skaffet dere.
Derfor skjønner jeg godt at dere trenger å ha et sterkt forsvar når ingen andre kommer til å hjelpe om krig bryter ut. Kanskje kan Kina bli en venn i nøden ? Jeg registrerte at dette landet sendte krigsskip helt til Østersjøen for å være med og feire den russiske marines jubileum for et par år siden.
Men Norge har også hjulpet dere : Da tenker jeg på den tragiske hendelsen med ubåten " Kursk " der over 100 soldater mistet livet på bunnen av havet. En admiral i det norske forsvaret hadde god kontakt med russiske offiserer - dette var til glede for begge land ( den norske admiralen er nå død ).

Nå er det liten dialog og boikott samt mistillit som råder. Ja , slik blir det og verre skal det bli : Jeg tror vi nå snart er inne i det Bibelen kaller trengselstiden. Da er det ikke mange år før Yeshua kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem. Derfor er det viktig å komme til tro på vår frelser Yeshua og hans far Jahve.
Jeg får stundom gode følelser for Russland og russere : Da tenker jeg på den nydelige melodien som fulgte filmen " Tsarens kurer ". Så tenker jeg på den kjente boken med den beskrivende tittel : " Stille flyter Don ".
I 2018 viste Norsk rikskringkasting på  TV en serie reportasjer om to personer som kjøpte en båt og reiste helt fra Østersjøen og til Svartehavet. Russere viste her stor gjestfrihet og hjelp til disse to som stadig fikk problem med grunn-støting i elvene der. De ble invitert med hjem og fikk både mat og drikke stadig vekk. Slikt hadde neppe skjedd i rike Norge. Her råder stein-ansiktene.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar