torsdag 28. mars 2019

Vesten viser militær-muskler

USAs B-52 bombefly som nå går nær russiske områder både i Barentshavet og Østersjøen


De svære amerikanske bombeflyene B-52 har hatt flere tokt den senere tid. Det virker som de starter fra baser i Storbritannia og går både inn i Østersjøen og helt opp i Barentshavet. Med på ferden har de også tankfly. Dette tolkes som en advarsel til Russland : Bare pass dere ! Nå er det fem år siden Russland annekterte Krim-halvøya som tidligere var gitt til Ukraina - men før det tilhørte Russland. Som kjent holder Russlands Svartehavsflåte til på Krim.
Men Ukraina holder på å lefle med Vesten - derfor skjønner jeg at Russland ville ha tilbake dette viktige området.
Lille Norge gir fast hvert år 200 mill. kroner til Ukraina. Ja , hvorfor det ? Kan ikke være for noe annet enn å terge russerne. Jeg minnes at denne pengegaven gikk en hel dag på russisk TV : Der ble det hevdet at Norge gav disse pengene slik at ukrainerne kunne kjøpe våpen for å krige mot Russland.
Ja , denne krigen mellom broderfolk har vel kostet mer enn 10.000 menneskeliv. I Sovjetunionens tid hadde Ukraina de store fabrikkene som produserte våpen.
Når jeg tenker på Lebesbymannens syn i 1907 om at Russland ville erobre Norge ned til Lyngenfjorden - så sier han at det er på den tid da Russland får problemer med Ukraina. Den tid har vi nå !
Det skal være valg i Ukraina om kort tid. Sjokoladekongen har vært leder der noen år - men nå ser det ut som en komiker skal ta over denne rollen. Ja , russerne smiler nok av dette.

Den senere tid har Norge , Sverige og Finland hatt felles militærøvelse der oppe i nord - der 10.000 soldater deltok inklusive Brigaden i Nord-Norge. Verken Sverige eller Finland er med i NATO - så hva dette skal bety kan man undres over. Både det norske og svenske forsvaret ligger nede med nærmest brukket rygg. Hærsjefen vår gikk nylig ut og ba om en ny brigade ( 5000 soldater ) i Sør-Norge. Jeg husker tilbake til tiden da Brig. S var stående avdeling og hadde oberst Kvinge som sjef.
Han tok over som sjef for kompani Linge ; da Linge falt i Måløy-raidet. På sin uniform hadde Kvinge både fallskjermvingen og flygervingen. Han var fra Masfjorden kommune i Hordaland. Senere ble han sjef for et infanteriregiment her i Hordaland og jeg møtte ham flere ganger i militær sammenheng.
For øvrig : Jeg møtte også Shetlands-Larsen en gang i levende live - men det får jeg komme tilbake til senere.
Jeg registrerer at svært mange russere fremdeles leser min blogg. Men pass dere for kineserne : Jeg vet at svært mange kinesere har slått seg ned i Østre Russland og startet virksomhet der - inklusive jordbruk med tusenvis av melkekyr. Reindriftsnæringen på Kamsjatka har også rekrutteringsproblemer : Få eller ingen vil drive med slikt lenger. Broen som er bygget ved Vladivostok ser imponerende ut. Ja , om dere følger med på slikt jeg skriver ; så følger jeg med på hva dere bedriver : Inklusive å besette Frans Josefs land en julehelg for et par år siden. Dette er nok PRAVDA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar