fredag 6. mars 2020

1.950.000.000 mennesker kan omkomme !


                                                    Gravplassene våre må utvides - tror jeg


Jeg tror på Skriftens ord ; og tar opplysningene derfra bokstavelig : Johannes Åpenbaring 6 : 7-8 .  Der står det blant annet : -.... Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden , til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest.....

På jorden bor det nå kring 7,8 milliarder mennesker. En fjerdedel av disse blir da kring 1.950.000.000 personer eller i underkant av 2 milliarder mennesker. Dette tallet innbefatter således alle som omkommer i kriger ( GOG-krigen ) , hungersnød ( Afrika ) og pest ( coronaviruset ). Hvor mange som befinner seg i hver av disse gruppene får vi ikke vite - bare total-antallet.

Norge er et land som er rammet  verst av de nordiske land. I dag kommer det melding om at enkelte skoler skal stenges og mange er i hjemme-karantene. Men helsemyndighetene her er altfor svake : Et fly fra Nord-Italia med 100 turister har landet i Tromsø med folk på ferie og et nytt slikt kommer på lørdag, Også mange kinesiske turister er i Nord-Norge for å se på nordlyset. Fremdeles driver leger og sykepleiere og håndhilser på pasienter på sykehus - og helsedirektøren har ikke mot til å forby slikt. Helt forkastelig ; mener jeg.

Butikkhyllene begynner å gå tomme for boksemat og andre matvarer som kan lagres. Landet mangler munnbind ( ansiktsmasker ) og annet utstyr for å tildekke seg for sykehus-ansatte. Til og med toalettpapir mangler mange steder. Vi har et svært lite kornlager i Norge. Forskriften som påla landet å ha korn for ett års forbruk på lager ; ble avskaffet i 2003. Selv såkorn har vi kjøpt fra Finland. Vi har bare det kornet som fins hos forhandlerne og møllene. Vi vet også at Norge har en selvforsyningsgrad på bare 38 %. Stakkars de som bor i byer : Vi andre kan jo fiske og dyrke poteter.

På sikt blir det konkurser for de som driver med persontransport og turisme - også her i Norge ; som er en turist-destinasjon : Cruiserederier , flyselskap , hotell , fisketurisme osv. Ja , jeg tror at banker også kommer til å gå konkurs - slikt så vi i EU-landet Hellas for noen få år siden. Folk kan da tape alle sine sparepenger.
Det er Trengselstiden som nå kommer for fullt - og den skal vare i sju år. Men Bibelen sier til oss troende : - …. rett Eder opp , for Eders forløsning stunder til...Ja , vær ved godt mot og vask hendene. I dag var vi i butikken og handlet. Da brukte jeg hansker - til å med da jeg slo inn koden på kort-automaten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar