fredag 13. mars 2020

Takk Gud for corona-viruset !

                                                    Nabo-naust to dager siden - uvanlig vannstand
                                                    Naustet mitt . Det er springflo /
                                                    stormflo stadig vekk. Månen virker inn
                                                     på slikt : " himmelens krefter skal rokkes "
                                                     forteller Bibelen oss.


Jeg takker Jahve for Corona-viruset. Hvorfor gjør jeg det ? Jo , det forteller meg at Bibelen er sann og Yeshuas ord er sanne : Han fortalte om endetiden og hva som ville skje : pest , jordskjelv , hungersnød , krig og rykter om krig.
Nå har vi den mest omfattende pesten i verden siden Spanskesyken ( 1918-20 ) som også var en virus-sykdom. Denne oppstod i skyttergravene i Europa i slutten av 1. verdenskrig ( 1914-18 ) der det var matmangel og de måtte spise rotter.
" Ta på Guds fulle rustning " forteller Bibelen oss. Ja , be daglig for deg og dine om beskyttelse mot denne pesten.
Jeg venter jordskjelv over Norge - og spesielt Oslo som er vulkansk område. Hvorfor : Fordi Yeshua har sagt det og at Oslo er et skjellsord i Israel. De såkalte Oslo-avtalene ble et mareritt for staten Israel - førte bare til mer terror og ingen fred. Nevner du Oslo i Israel : Så blir du møtt med avsky !

Som gammel yrkesoffiser i Hæren ; så vurderer jeg muligheten for storkrig i verden for meget liten i denne tiden. Men det kommer nok senere i løpet av den 7-års perioden vi har foran oss - altså Trengselstiden.

Matvarebutikkene her blir nå tomme for flere matvarer - folk hamstrer alt som kan spises. Ja , dopapir er også mangelvare. Vi har jo ikke kornlager lenger ( 2003 ble denne forskriften avskaffet ) - så det spørs når butikkene er tomme for brød.

I går var jeg på sykehus for undersøkelse i forbindelse med operasjon den 16. mars. Legene fant ut at det var så mye som feilte meg at de ikke kunne ta denne operasjonen. Jeg skal innlegges der 30. mars slik at sykehuset kan forberede operasjonen bedre.

Som Krigsskole-utdannet offiser er jeg slik " konstruert " at desto verre situasjonen er ; desto roligere blir jeg - da blir jeg fokusert. Således har jeg det bra for tiden.

Eller for å sitere apostelen Paulus : - Om jeg lever eller dør ; så hører jeg Herren til...

Etterord : En av grunnene til at jeg takker Gud for Corona-viruset ; er at Norge nå får testet sin beredskap på flere områder - herunder matvare-beredskapen. Når Trengselstiden virkelig setter inn ; så er det uhyre viktig at vi er forberedt : Krig , jordskjelv , hungersnød og pest . Det var Yeshua som advarte oss om at dette vil skje i de siste dager !

For et par uker siden rammet et jordskjelv med episenter nær Volda på Sunnmøre. Selv med en styrke på bare 2,9 på Richters skala ; vart folk i området vett-skremte. Noen trodde at svære steiner hadde rammet husveggen deres. Ja , det kan komme flere jordskjelv i Norge - et land der mange jødehatere bor. Vi vet hva Skriften sier : - Den som velsigner Israel vil selv bli velsignet , den som forbanner Israel vil selv bli forbannet...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar