fredag 13. mars 2020

Jordskjelvet i Oslo i 1904

                                                                                                                                                                          Johannes kirke i Oslo - måtte rives senere


Søndag den 23.oktober 1904 klokken 1127 kom skjelvet som blir kalt Osloskjelvet. Episenteret lå i Skagerrak kring to mil sør for Hvaler og gjorde skade både i Norge og Sverige.
Presten i Johannes kirke ( som lå i sentrum av Oslo ) stod på prekestolen da skjelvet , med en styrke på 5,4 Richters skala , kom. Det ble mye bulder og brak og kirken fikk store sprekker - kirken ble revet i 1928. Svenskene hadde nylig montert en seismograf i Uppsala : Men dette apparatet tålte ikke jordskjelvet og falt sammen. Men andre land hadde seismografer og disse registrerte skjelvet.
Også Idd kirke ved Halden ble skadet men kunne repareres.
Til og med jernbanevogner kom løs og begynte å rulle. Man merket jordskjelvet så langt nord som i Namsos. Det ble tsunamier flere steder - også på innsjøer i Sverige.
Det blir fortalt at i en kirke i Sverige startet en av lederne der å banne da skjelvet kom ! Etterpå ble det sagt at det er tilgivelse for alt.

Jordskjelv-forskere i Norge forteller at et nytt kraftig skjelv kan ramme Oslo-området. Noen mener at Oslo-myndighetene bør utarbeide en beredskapsplan for et stort jordskjelv. Men så langt jeg vet er intet blitt gjort med en slik plan.

Yeshua nevnte flere ting som vil inntreffe i de siste dager : Pest , jordskjelv , hungersnød , krig og rykter om krig. Pest har vi nå fått. Jordskjelv blir trolig det neste - tror jeg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar