tirsdag 10. mars 2020

Coronaviruset fører til utvelgelse

                                         Kona og jeg var på sjøen i dag og dro torskegarn.
                                         Det ble både surt , vindfullt og kaldt - men flere
                                         middager : Koketorsk og hyse til fiskekaker !


Først må jeg få takke for at mange personer fra Turkmenistan har vært inne på min blogg og leser hva jeg skriver. Dette landet tilhørte Sovjetunionen tidligere - men er nå selvstendig. I likhet med Norge så er dette en olje- og gassleverandør : Men det spørs om disse inntektene kommer den enkelte borger til gode ? Så langt jeg vet er dette et muslimsk land og det er hyggelig at dere leser om den kristne tro ! Vår Gud heter Jahve og hans sønn Yeshua - som er vår frelser. Vi skal rette våre bønner til Jahve og avslutte med : - I Yeshuas navn !

Coronaviruset er nå spredd utover store deler av jorden. Mange er smittet og noen dør. Først trodde man at det var gamle og syke med lungeproblem som var mest utsatt ; men nå blir det fortalt at det er menn i 40-årsalderen som avgår ved døden. Dette blir en utvelgelse : Noen overlever og noen dør.
Vår Gud , Jahve , er inne i alle detaljer. Vi leser i Bibelen at han vet hvor mange hår du har på ditt hode og han ser hver spurv som faller til jorden.
Syndebegeret på vår jord er nå fullt og han setter i gang med avstraffelser. Jeg har takket Gud for det som nå skjer . Han ønsker at vi fullt og helt skal stole på ham : Derfor har jeg sagt i mine bønner : Det er opp til deg Jahve om jeg skal leve eller dø ! Således : Det er ikke " min sak " lenger og jeg engstes ikke for fremtiden - slikt er fullstendig bortkastet energi.

På førstkommende torsdag skal jeg på sykehus for nye undersøkelser og førstkommende mandag skal jeg opereres. Selvsagt er også slike saker overlatt til den Allmektige.

Tenk på hvordan Abraham ble prøvet av Gud : Han måtte gjøre klar et bål for å ofre sin egen sønn.
Da må vi andre også være rede til å bli prøvet. Om jeg overlever Corona-utvelgelsen vites ikke av meg - og sannelig er det bra ! Forresten : Første gang jeg hørte ordet Corona så sa jeg til min kone : Dette har jo med solen vår å gjøre. Corona er betegnelsen på utbrudd på solens overflate som sies å være atom-eksplosjoner. Skriften sier jo at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte.
Da kan jeg ikke fiske mer......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar