søndag 26. juni 2022

Russlands slagplan mot Vesten


 Jeg har montert solcelle-kraft : Men det er ikke så effektivt som jeg hadde håpet på : Inverteren som får spenningen opp fra 12 volt til 230 volt ; " stjeler " mer enn halve energien. Men til lys i huset er det brukbart - i sommerhalvåret.

                                                            ---------------------


En pensjonert russisk general - med nære forbindelser til president Putin - skisserer hva som er Russlands plan om full krig bryter ut. Denne planen kan beskrives i tre deler :

1. Russland vil skyte ned alle vestlige satelitter . Vi vet at mye av kommunikasjonen i verden foregår          via  satelitter. Navigasjonssystemet GPS - som USA står bak - brukes av både militære og sivile        fartøy ,  fly med mere. TV - selskaper bruker satelitter for overføring av innslag på TV. Videre er nødsamband  med  satelitt-telefon også avhengig av oppegående satelitter. Her i Norge                  benyttes en satelitt med navn Thor.

2. Kraftforsyningen i vestlige land blir slått ut. Dette kan gjøres med agenter på bakken som sprenger        sentrale koplingspunkt / transformatorer eller ved bruk av missil - eksempelvis Iskandèr - missil.

3. Storbritannia er det landet som først blir rammet. Trolig vil russerne bruke Poseidon - torpedo som          har en enorm sprengkraft for å lage tsunami. Jeg regnet på atomkraften fra denne torpedoen og fant        ut at en slik  torpedo er kring 4500 ganger sterkere enn atombomben over Nagasaki i Japan i 1945.


Russland har spioner i vestlige land. Det sies at her i Norge befinner det seg kring 20 slike personer som reiser rundt i landet. Vi vet at det har blitt benyttet ukjente store droner i forbindelse med militærøvelser både i nord og sør i landet vårt. Videre vet vi at GPS-signaler har blitt jammet ut i nord - som har gått ut over flytrafikken der.

Det norske samfunn uten elektrisk strøm ; vil falle totalt sammen - alt er basert på data - som krever nettspenning på 230 volt. Greier russerne å slå ut kraftforsyningen i Norge : Så skal det liten militær styrke til for å erobre landet. En eller flere Poseidon-torpedoer vil også slå ut det meste av norsk og engelsk olje / gass-produksjon i en smell. Alt slikt ligger i havet eller ved kysten og ødelegges momentant.

Vi kan således slå fast at russernes plan ikke er å gå til atomangrep direkte mot vestlige land : Men å ødelegge den uhyre viktige infrastrukturen i disse land. England kan være et unntak fra denne regelen.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar