onsdag 28. desember 2022

Russlands nye dødbringende missil


 Dette nye russiske missilet går med hypersonisk fart og er klart til bruk i januar 2023. Det heter RS-28 Sarmat - her i Vesten blir det kalt Satan 2. Klikker du på bildet ; blir det tydeligere.


                                                              ----------------------

Dette missilet har 10 atomladninger som adskilles fra selve " moder- missilet " og navigerer på egen hånd mot sine mål - der 10 atomladninger settes av. Det blir hevdet at ett slikt SATAN 2 missil kan ødelegge hele Frankrike. Som du ser av bildet så veier dette missilet over 200 tonn.

Det er noe alvorlig som nå skjer i Ukraina-krigen. President Putin var i Minsk for noen dager siden og besøkte statslederen for Belarus. I går hadde Putin to samtaler med denne herskeren i Minsk. Noe er på gang. Videre gikk utenriksminister Lavrov ut og truet Ukraina : Enten trekker ukrainske styrker seg ut av de russisk-annekterte områdene i Ukraina - eller så vil den russiske hæren straks rydde opp. Hva er det russerne pønsker på ? Jeg tror at det er tre muligheter :

1. Russland sender atomvåpen mot ett eller flere mål i Ukraina

2. Styrker fra Belarus og Russland åpner en ny front ved at Ukraina blir angrepet fra Belarus. Vi vet at           Russland har sendt store styrker til Belarus inklusive jagerfly.

3. Både punkt 1 og 2 blir gjort samtidig.

Russland hadde en doktrine der de slo fast at Russland ikke skulle bruke atomvåpen før andre land bruker atomvåpen mot Russland. Denne doktrinen ble opphevet av president Putin for kort tid siden.

Det sies at president Putin har kommandosentral dypt inne i Ural-fjellene. Videre har han utrustet et stort passasjerfly som flyvende kommandosentral. Om russerne bruker atomvåpen i Ukraina : Så er det trolig at Putin da oppholder seg i fjellene eller i luften.

Om ovennevnte skjer : Så tror jeg at det IKKE blir noen global atomkrig nå. Den kommer nok senere - fra april 2023 og utover - om jeg har tolket profeten Daniel rett. Men radioaktiv stråling fra Ukraina - i tilfelle bruk av atomvåpen eller ødelagte atomkraftverk der - kan komme over vårt land. Det er vindretning og nedbør her som avgjør dette. Våre myndigheter måler stadig radioaktiviteten over vårt land og vi blir varslet over media om det blir fare på ferde. Da bør du holde deg innendørs i 14 dager og ha vann og mat lagret for denne tiden. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar