søndag 1. januar 2023

Hvordan styrer Gud året 2023 ?


 I min hjemkommune har det blitt utgitt et julehefte i mange tiår. En dame tok kontakt med meg våren 2022 og spurte om jeg ville skrive i dette heftet. Det ble hele fem sider ; der jeg fortalte om gamle dager på stedet hvor jeg vokste opp og der jeg nå bor. For 70 år siden var Holmeknappen det største kommunikasjonssenteret i denne kommunen - den gang dampbåtene fraktet folk og varer til og fra byen. Nå har biltrafikken tatt over og de gamle kaiene og stoppestedene for dampene er blitt utkant - der lite eller intet skjer.

                                                                     ----------------


Jeg vet ikke hvordan El Shaddai vil styre jorden i 2023. Men vi er nå i de siste dager der krig og rykter om krig vil holde på inntil Yeshuas ankomst til jorden igjen. Bønnens makt blir mer og mer realistisk for meg. Om den Allmektige bønnhører deg : Så har du en enorm makt. Dette fikk jeg tydelig demonstrert for få dager siden. Det var varslet enorme nedbørsmengder i form av regn. Vi bor like ved en elv som kan flomme opp til en liten innsjø  - og slikt kan føre til skade på eiendommen vår.  Jeg gikk i bønn til El Shaddai og ba om at han reduserte nedbørsmengden her jeg bor - og i stedet sendte regnet til Israel. Det kom lite regn her hos oss dette døgnet ! Elven var ikke halvfull en gang.

Det er styrken på din tro som avgjør om du får gjennomslag for dine bønner hos den Allmektige. Husk hva Yeshua forkynte : Tro kan flytte fjell og sier du til et tre at det skal rykkes opp med roten - så vil dette skje om din tro er sterk nok. Vi må stole på at Yeshua snakket sant om tro.

Denne uken har jeg lyttet på Youtube og søkt på arameisk språk. Bibelen har to språk : Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk og Det nye testamentet er skrevet på gresk. Yeshua snakket arameisk som holder på å dø ut i disse dager. Men i Syria fins folk som fremdeles snakker arameisk som ligner noe på hebraisk og arabisk. Søker du på Youtube  " Fadervår på arameisk " : Så vil du finne personer som leser bønnen Fadervår på dette døende språket. Det var nettopp disse ord og setninger Yeshua brukte da han lærte oss denne viktige bønnen. Lytter du til dette ; Vil du til slutt høre AMIN - ikke Amen. Jeg avslutter nå mine bønner til El Shaddai med " I Yeshuas navn - AMIN ". Dette med AMIN er uhyre viktig. Du som lester dette jeg skriver har gjerne en PC eller annen datamaskin. Om du skriver noe inn på denne maskinen må du trykke på ENTER-knappen - ellers skjer intet. AMEN ( AMIN ) betyr : La det skje ! Således kan AMIN sammenlignes med ENTER på din datamaskin.

Det er noe underlig som har skjedd med min kropp de siste par ukene. Jeg er altfor tung ( har vært bryter i unge år ) og går på tre ulike typer medisin som setter ned blodtrykket mitt. Videre har jeg kjøpt en blodtrykksmåler som jeg benytter til å sjekke blodtrykket. Det viser seg at blodtrykket går stadig nedover - lavere en det som er perfekt ( 140 / 80 ). De siste par ukene har jeg sluttet å ta to av disse medikamentene - og blodtrykket er fremdeles noe lavt. Trolig kan jeg snart kvitte meg med alle former for medisin som jeg bruker. Vi vet at alle typer medisin har bivirkninger - og uten medisin er jeg kvitt disse. Det er nok den Allmektige som har grepet inn her. Kan hende blir det vanskelig å få tilgang på medisiner her i Norge - vi merker det allerede at apotekene stadig mangler flere typer viktige medisiner. Da kan det være en stor fordel å være medisin-fri i framtiden !

Himmelske far - El Shaddai - velsign alt det jeg skriver på denne bloggen - i Yeshua sitt navn - AMIN !Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar