søndag 1. januar 2023

Russisk fiskefartøy oppankret tett ved Mongstad-raffineriet


 For et par dager siden ankret et rustent russisk fiskefartøy opp tett ved oljeraffineriet på Mongstad - som ligger kring fem mil nord for Bergen. Her får Norge raffinert bensin og diesel ; men må også importere slikt da raffineri-kapasiteten ikke er stor nok her i landet.

Dette skipet oppga dårlig vær som årsak til at de søkte nødhavn inne i Fensfjorden - men måtte de ankre opp tett ved dette raffineriet ? Myndighetene var straks på pletten og fikk denne rustholken plassert i Bjørnafjorden som ligger sør for Bergen. Det sies at våre myndigheter også har bordet skipet.

Russerne har tidligere sendt droner over norske oljeplattformer som ligger mer enn 20 mil fra land. Videre har de sendt droner over oljeanlegg flere steder i fastlands-Norge - inklusive gass-anleggene på Kårstø og i Øygarden. Slikt tolker jeg som provokasjoner og psykologisk krigføring. Men etter slikt kan vi vente sabotasje-aksjoner - tror jeg.

Da spør jeg : Har dette russiske fiskefartøyet plassert sprengstoff i Fensfjorden - som kan detoneres ved en senere anledning ? Mongstad-anlegget har stort anløp av skip - den nest største havnetrafikken i Norge - bare Oslo er større. Dette anlegget ligger meget lavt i terrenget og en flodbølge kan sette hele raffineriet ut av drift. Da har Norge ikke bensin og diesel lenger og vi vet hvilke konsekvenser dette har for trafikken på våre veier og langs vår kyst. Dette vet også russerne. De vet også at Heimevernet har hatt vaktstyrke på Mongstad i lengre tid - men dette vaktholdet ble avviklet for noen uker siden. Media i Norge har opplyst om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar