torsdag 12. januar 2023

Russisk fiskebåt påny inn i norsk fjord


 
Nå  har en russisk fiskebåt gått inn i våre fjorder. Den gikk inn Bjørnafjorden og helt til Strandvik i gamle Fusa.( merket med to blå streker på kartet ). Her fins flere nødhavner lengre ute - så å gå helt til Strandvik i Samnangerfjorden er uforståelig. Dette er en annen båt enn den som gikk inn Fensfjorden.

                                                                    -----------------

Den russiske drone-aktiviteten over norske områder ser ut til å være over. For et par uker siden gikk en russisk fiskebåt inn Fensfjorden og ankret opp like ved Mongstad-raffineriet. Nå har en annen russisk rustholk ankret opp sør for Bergen. Årsaken til dette er påberopt nødhavn. Politiet og Forsvaret har bordet også denne båten.

Marinens Hovedbase - Haakonsvern - ligger mellom Mongstad og Strandvik. Da kan man undres hva disse fiskefartøyene gjør i flere av våre fjorder. Det kan være å videreføre den psykologiske krigføringen mot vårt land - eller det kan være at de plasserer bomber på sjøbunnen her. Jeg vet ikke svaret.

Men den norske etterretningstjenesten driver nå en øvelse ; der det trenes på at vår fiende har slått ut den elektriske strømmen i Norge. Så langt jeg skjønner så blir det øvd på data-angrep mot vår infrastruktur.

Vi kjenner til at Russland har to mål mot sine fiender : 

1. Slå ut den elektriske strømmen i fiendeland

2. Slå ut vestlige satelitter for samband og navigering


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar