fredag 26. januar 2024

Bør man misjonere for alle og enhver ?


 Dette er et bilde etter bybrannen i Ålesund i 1904 . Ett trehus ble stående igjen : Kalt mirakelhuset og er nå museum . Dagen før brannen startet , fikk mannen som bodde i huset , besøk av en engel som fortalte om brannen som skulle komme og årsaken til dette var all synd i befolkningen i byen . Herr Nord fikk klar beskjed fra engelen om å bli værende i huset og ikke bære ut noe inventar og løsøre . Han gjorde som engelen befalte og trehuset ble spart . Alle bygg rundt dette huset brant helt ned .

                                                                       ---------------

I den såkalte misjonsbefalingen fra Yeshua  heter det : - Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler... Det står ikke : Gå ut og gjør alle mennesker til mine disipler . Dette er en vesentlig forskjell . Når jeg hører på norske predikanter ; så uttaler de stadig at Yeshua ønsker at alle mennesker skal bli frelst . Jeg får tilsendt Guds ord hver morgen til min epostadresse . I går leste jeg fra Markus : 4 , 10-20 . Der taler Yeshua til sine disipler : " Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt ! Men til dem som er utenfor , blir alt gitt i lignelser , for at de skal  se og se , men ikke skjelne , høre og høre , men ikke forstå , så de vender om og får tilgivelse ".

Dette er klar tale fra Frelseren : Han vil ikke at alle skal bli frelst , få tilgivelse for sine synder og således arve Guds rike . Bibelen forteller også at det er vår Gud - el Shaddai - som har avgjort hvem som blir frelst og som trekker disse til Messias . Ved å misjonere for alle og enhver : Så kan man komme i skade for å motarbeide Herren . Dette tok jeg opp i en kristen forsamling for en tid tilbake . Det ble en umiddelbar og kraftig reaksjon : En mann tok ordet og påstod at dette er fullstendig feil . Senere i møtet kom han bort til meg og ba om unnskyldning .

Om jeg har rett : Så bør man være varsom med egen misjonering ellers kan man motarbeide vår Gud . Kan hende bør vedkommende vise tydelig interesse for kristendommen før man fremlegger Guds Ord .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar