onsdag 20. juni 2018

Litt om meg selv :

Jeg tok eksamen artium ved Hordaland Fylkeskommunale gymnas , reallinjen , i 1961 ( 2-årig )
Befalsskolen for Hærens Samband , Jørstadmoen ved Lillehammer ( 1962 )
Krigsskolen , Oslo ( 1964 ).
Tjenestegjorde bl.a. ved Brigaden i Nord-Norge ; Sambandskompaniet
Hovedinstruktør ved Befalsskolen for Hærens Samband
26 år gammel fikk jeg kapteins grad og sambandssjef for 5000 soldater i Kombinert regiment nr.5 , Elverum. Her hadde jeg også kommando over 220 soldater i Sambandskompaniet i tillegg til stabsfunksjonen.

Senere gikk jeg over i sivil stilling og hadde samarbeid med samtlige lensmenn i tre fylker over ca 10 år: Møre-og Romsdal , Sogn og Fjordane samt Hordaland. Jeg var leder for Vestlandsavdelingen til Norges Brannkasse i Bergen - som hadde lensmenn som våre representanter. Dette var det største skadeforsikringsselskapet for privat marked i Norge . Etter mange fusjoner og flere navn heter nå selskapet : If.

I dag bor jeg sammen med min kone ( gift i 53 år ) på et nedlagt småbruk i Nordhordland - der jeg fikk min oppvekst. Som gammel stril setter vi våre egne poteter og fisker det vi trenger - og lager spekesild både høst og vår. Men kjenner alderen min når potetene skal opp av jorda.

Jeg har mange sykdommer , og plager etter den knallharde opplæringen vi fikk i Hæren. Vi hadde som instruktører også offiserer fra kompani Linge - og da var det ingen " kjære mor ".
Men så lenge sykdommene gir meg fred - så tenker jeg ikke på dem overhodet. De er overlatt til Vår Herre ! HAN har også flere ganger brått fjernet legemlige plager som jeg har hatt.
Det er ingen tvil hos meg : Jahve og Yeshua er reelle og Bibelen forteller sannheten !

Ture

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar