torsdag 21. juni 2018

Mine tanker om endetiden


Denne meget enkle oversikt viser mine tanker om endetiden / trengselstiden / Jesu tilbakekomst basert på profeten Daniel.
Den forutsetter at Donald Trump er Antikrist. Her viser jeg til den nattlige opplevelsen jeg hadde i april 2016 som er omskrevet på Søkelys.
Om dette er rett ; så vil president Trump bli avslørt og avsatt i juli 2020. Således får vi om to år se om mine tanker inneholder sannhet. Men som før skrevet : Jeg kan ta feil.
Det er også interessant å lese hva Torstein Langesæter har kommet frem til basert på helt andre skriftsteder i Bibelen. Han mener at Jesu tilbakekomst til Oljeberget blir i 2028. Altså : Ett års differanse !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar