fredag 12. oktober 2018

Info om TV Visjon Norge og avisen Norge Idag

 Jeg har saltet sild til vintermat
" Pasadena " på 33 fot ble tildekket for vinteren i går. Ut-pakkes til våren om det blir en ny vår ?


INFO OM TV-KANALEN TV VISJON NORGE OG AVISEN NORGE IDAG

I dag har det kommet melding om at Drammen kommune vil stenge lokalene der denne TV-kanalen holder hus i Drammen. Årsaken er at det IKKE er søkt om bruksendring fra bilverksted og kontor til TV-virksomhet. Om dette ikke blir ordnet innen 5. november ; blir det gitt tvangs-mulkt til denne kristne kanalen.
Jeg vil legge til at det slett ikke er sikkert at Drammen kommune gir slik bruksendring - da har herr Hanvold et stort problem og må ut av lokalene.

Avisen Norge I dag holder på med restaurering av den gamle Forum kino i Bergen som er fredet av Riksantikvaren. Total prislapp VAR på 105 mill. inkl. kjøp. Nå forstår jeg svært lite av hva som skjer med dette prosjektet. Det ble opplyst for et par uker siden at nå kom det nye eiere : Dan Odfjell ( 80 år gammel skipsreder bosatt i Chile og med fast spalte i avisen ) som hadde lagt 15 mill. kroner på bordet. Videre stod to smilende ansikter fram på forsiden i Bergens Tidende fra Salt Bergenskirken og fortalte om øl , rock og lovsang i denne gamle kinoen. De skulle fremskaffe 19 mill. kroner.

Siste utgave av denne avisen kan fortelle at Salt Bergenskirken skal låne 15 mill. kroner til dette prosjektet - lånet er ennå ikke innvilget.
Videre tigger avisens sisteutgave penger av oss abonnenter ; og ber oss stable 7 mill. kroner på bordet. Jeg fikk også telefon fra en mann for noen uker siden - der han tigget om penger til denne restaureringen.
Da er det at min tankegang ikke strekker til : Hvis TV Visjon Norge og avisen Norge I dag IKKE lenger eier Forum kino : Men Dan Odfjell og Salt Bergenskirken ; hvorfor driver da avisen slik tigging av 7 mill. kroner nå - til denne restaureringen ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar