tirsdag 2. oktober 2018

Har du nedgravd oljetank ?

 Lytteutstyr fant oljetanken og den lå rett under gresset med topplokket - 46 år i jorden og 800 liters volum.


 Lastebil fra Nortank med eget aggregat
 Mikse-apparatur
Tank og rør blir fylt med dette stoffet som er hvitt og har tre komponenter - en er luft.Har du nedgravd oljetank må den enten graves opp og fjernes - eller du kan benytte et spesialfirma som fyller tanken med et stoff etter at tanken er tømt for parafin. På vår tank var det bare 5-6 liter igjen - noe de pumpet opp etter at de hadde brukt bor og laget hull i tank-lokket.

Disse to karene brukte i overkant av en time på hele jobben - og det kostet godt over 17.000 kroner.
Men firmaet sender så melding om at de har utført denne sikringen av tanken til kommunen.
Vi hadde branntilsyn på vår enebolig ; og fikk da beskjed om å sikre tanken etter forskriftene. Firmaet var også inne i huset og knep flat oljeledningen - som var helt tom. Jeg demonterte dag-tanken selv.
Ja , dette var bare et tips til dere som har hatt oljefyring i huset og nedgravd tank.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar